HE cubeFossielvrij

Stacks Image 107

Diverse definities

Vermogen turbines in waterstromen

Stacks Image 105
Stacks Image 76
Losse turbines versus turbines in getijden dammen
Met Dammen in zee met daarin turbines ontstaan versnellingskrachten; waardoor de stroomsnelheid toeneemt. Het vermogen neemt daardoor enorm toe factor 175.

Zie infografic

Vermogen windmolens

Rendement in de praktijk

gemiddeld 30%
best practice 40%
Opbrengst
EAZ molen 300 kWh/(m2 wiekoppervlak.jr)
5 mw molen op zee
1.415 kWh/(m2.jr)
Stacks Image 82
Om van windmolens een baseload te maken moet circa 38% van de jaarproductie via een accu naar het net gebracht worden. De accucapaciteit bedraagt circa 14% van de jaar productie.

Luchtweerstand en vermogen. P = het vermogen (watt)


Cw waarden
Baksteen - 2,1
Racefetser - 0,9
Vrachtauto - > 0,6
2CV - 0,51
VW golf - 0,28
Nuna 3 - 0,07
Ecorunner - 0,05

Potentiële energie


Stacks Image 116

Stroomsnelheid uit vat


Stacks Image 129
Stacks Image 126

Jaaropslag voor het maken van Baseload met LI-ion batterijen (kosten Li-Ion per kWh € 100 in 2019)

SysteemJaar productie per KWOpslag capaciteitOpslag capaciteitKosten Investering turnkey zonder opslagLevens- duurIntegrale baseload investeringCapex 4,5% annuïteitsrente
Per KW vermogen[kWh]% van jaar productie[kWh]li Ion baterij- pakket[€/kW][jaar][€/kW][€/kWh]
Wind op zee 3.800 14,0%532,0€ 53.2001.50029€ 54.700 € 0,898
Wind op land 2.400 18,0%432,0€ 43.2001.50029€ 44.700 € 1,162
Zon 950 33,0%313,5€ 31.35080029€ 32.150 € 2,112
DTP dam 3.200 0,034%1,1€ 1102.50060€ 2.610 € 0,039
De prijs per kWh opslagcapaciteit is een goede vergelijkingsmaatstaf voor batterijen. De prijs per cyclus in kWh wordt bepaald, hoe vaak een batterij wordt geladen en ontladen (volledige cycli) gedurende de levensduur.

Baseload kosten voor Nederland;- kale kosten zonder subsidie
voor zon en wind waterstof als opslag medium

Stacks Image 160