HE cubeFossielvrij

Stacks Image 107

Opslagcapaciteit warmte

Warmteverlies boilers

Buffervaten verliezen warmte. Ook kleine elektrische boilers met bijvoorbeeld een inhoud van 10 liter verliest bij met een ingestelde temperatuur van 80 oC op jaarbasis 239 kWh (Rc waarde 1,45 m2.K/W). Boiler van 100 liter verbuikt bijna 1000 kWh aan opwarmen en warmte verlies.

Stacks Image 199
Stacks Image 195
Q = 1 (m3) x 1000 (kg/m3) x 1 (K) x 4,186 (KJ/kg.K)/ 3600(1/uur) => 1,16 kWh.
Dus om 1 m3 water 1 graad te verwarmen is 1,16 kWh nodig.

Bouwbesluit kentallen

Warmteverlies berken je met warmtedoorganscoëfficienten en warmteweerstandscoëfficienten

Stacks Image 242
Stacks Image 181
Rendement stoken
Stacks Image 185
Stacks Image 232

Eigenschappen aardgas

Stoken met aardgas. HR ketels kunnen de rookgassen - vooral met vloerverwarming - omlaag brengen tot 30 graden. Het rendement kan dan 13 % verbeteren. Bij aardgas worden de rookgassen zuur.

Chemische samenstelling condensaat Gronings aardgas (mg/l)

ElementGemSpreiding
CL-30 - 5
SO2-252 - 40
NO2-500 -200
NO3-5030 - 150
PH44,3 - 3,7
Stacks Image 183

Diverse definities

Vermogen turbines in waterstromen

Stacks Image 105
Stacks Image 76
Losse turbines versus turbines in getijden dammen
Met Dammen in zee met daarin turbines ontstaan versnellingskrachten; waardoor de stroomsnelheid toeneemt. Het vermogen neemt daardoor enorm toe factor 175.

Zie infografic

Vermogen windmolens

Rendement in de praktijk

gemiddeld 30%
best practice 40%
Opbrengst
EAZ molen 300 kWh/(m2 wiekoppervlak.jr)
5 mw molen op zee
1.415 kWh/(m2.jr)
Stacks Image 82
Om van windmolens een baseload te maken moet circa 38% van de jaarproductie via een accu naar het net gebracht worden. De accucapaciteit bedraagt circa 14% van de jaar productie.

Luchtweerstand en vermogen. P = het vermogen (watt)


Cw waarden
Baksteen - 2,1
Racefetser - 0,9
Vrachtauto - > 0,6
2CV - 0,51
VW golf - 0,28
Nuna 3 - 0,07
Ecorunner - 0,05

Potentiële energie


Stacks Image 116

Stroomsnelheid uit vat


Stacks Image 129
Stacks Image 126

Jaaropslag voor het maken van Baseload met LI-ion batterijen (kosten Li-Ion per kWh € 100 in 2019)

SysteemJaar productie per KWOpslag capaciteitOpslag capaciteitKosten Investering turnkey zonder opslagLevens- duurIntegrale baseload investeringCapex 4,5% annuïteitsrente
Per KW vermogen[kWh]% van jaar productie[kWh]li Ion baterij- pakket[€/kW][jaar][€/kW][€/kWh]
Wind op zee 3.800 14,0%532,0€ 53.2001.50029€ 54.700 € 0,898
Wind op land 2.400 18,0%432,0€ 43.2001.50029€ 44.700 € 1,162
Zon 950 33,0%313,5€ 31.35080029€ 32.150 € 2,112
DTP dam 3.200 0,034%1,1€ 1102.50060€ 2.610 € 0,039

Bomen en CO2 opslag)

Productiebos   
CO2molgewicht44gram
C6H12O6molgewicht168gram
Vers hout aanwas  11,84 m3/ha
Vocht 45% 
Droog hout aanwas  6.510 kg/ha
C6H12O6  38.750 mol
6 CO26 232.500 mol
    
Invang CO2 per jaar  9.765 kg/ha
CO2uitstoon per kg hout 1,5kg
Boom soortEenheidAmerikaanse EikRuwe BerkPopulierZomer EikGrove denEsBeukJapanse LarixOosterijkse DenCorsicaanse DenDouglasgemiddeld
Leeftijdjaar5050255050505050505050 47,7
NN/ha14536143135061142600601595978496394 699,3
H tophoogtem21,120,428,421,217,82424,524,51825,530,2 23,2
d dom Gem. Diametercm151933,33125,325,63531,232,540,747 30,5
V Spilvolumem3/ha130142144251269301341342399481577 307,0
Groei dit jaar 50m3ha-1j-16,13,614,47,98,49,4111114,417,416,7 10,9
Gem groei 0 - 50 jaarm3ha-1j-13,75,216,19,38,610,411,311,912,620,720,4 11,8
De prijs per kWh opslagcapaciteit is een goede vergelijkingsmaatstaf voor batterijen. De prijs per cyclus in kWh wordt bepaald, hoe vaak een batterij wordt geladen en ontladen (volledige cycli) gedurende de levensduur.

Baseload kosten voor Nederland;- kale kosten zonder subsidie
voor zon en wind waterstof als opslag medium

Stacks Image 160

De opslag is met waterstof en fuel cells berekend met een rendement van de conversie van stroom naar waterstof van 50 kWh/kg en het rendement van fuel cells van 60% op onderwaarde.


De gegevens voor opwek kosten en rendementen zijn analoog aan een studie van het Fraunhoferinstrituut 2018. https://www.humsterlandenergie.nl/resources/Fraunhofer-LCOE-RES.pdf

Zonne-energie


Stacks Image 168
Stacks Image 205
Stacks Image 171
  • Plaatsing en opbrengsten - Europees softwaregereedschap voor de bepaling op daken, in het vrije veld op basis van hellingshoek en azimut oriëntatie https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html#PVP
  • Degradatie 0,6% per jaar
  • Temperatuur: elke graad ≥ 25 graden levert een opbrengst vermindering van 0,6%. Panelen in de Sahara bereiken temperaturen tot 100 graden en presteren dan 75*0,6% = 45% minder. Wel is de instraling vande zon 1500 - 1800 kWh/m2. Bij ons 1000 kWh/m2.

Vochtige lucht


Stacks Image 211
In het Molier diagram is de energie-inhoud van een kg vochtige lucht af te lezen.

TVVL

Met lucht water warmtepompen, klimaatconditionering gebouwen, warmteterugwinning uit lucht/ etc, is het van belang te kunnen rekeken met vochtige lucht.

YOUNG TVVL