HE cube

Het rendement van een verbrandingsmotor verwijst naar de mate waarin de beschikbare energie uit brandstof wordt omgezet in nuttige mechanische energie. Het rendement wordt vaak uitgedrukt als een percentage en kan variëren afhankelijk van verschillende factoren, waaronder het ontwerp van de motor, de gebruikte brandstof, de bedrijfsomstandigheden en de mate van efficiëntie van de gebruikte systemen.
Hier zijn enkele belangrijke aspecten die het rendement van verbrandingsmotoren beïnvloeden:
  1. Thermodynamisch rendement: Dit verwijst naar het theoretische maximale rendement dat kan worden bereikt volgens de wetten van de thermodynamica. Voor een ideale Carnot-motor wordt het thermodynamische rendement bepaald door de temperatuur van de warmste en koudste bronnen waarmee de motor werkt.
  2. Mechanisch rendement: Dit verwijst naar het rendement van de mechanische componenten van de motor, zoals zuigers, drijfstangen, krukas en transmissiesysteem. Mechanische verliezen, zoals wrijving en lekkage, verminderen het mechanische rendement van de motor.
  3. Verbrandingsrendement: Dit is het rendement waarmee de brandstof in de motor wordt verbrand. Onvolledige verbranding kan leiden tot energieverlies in de vorm van onverbrande brandstof of onvolledig verbrande uitlaatgassen.
  4. Koelrendement: In sommige motoren wordt een deel van de energie gebruikt om de motor en zijn componenten te koelen. Het rendement van het koelsysteem kan van invloed zijn op het totale rendement van de motor.
  5. Warmterecuperatie: Sommige moderne verbrandingsmotoren maken gebruik van technologieën voor warmterecuperatie, zoals turbocompressoren of warmtewisselaars, om warmte die anders verloren zou gaan via de uitlaatgassen terug te winnen en te gebruiken om de efficiëntie te verbeteren.
Het rendement van verbrandingsmotoren kan variëren afhankelijk van het type motor, zoals benzinemotoren, dieselmotoren, gasturbines, enzovoort. Over het algemeen hebben dieselmotoren bijvoorbeeld vaak een hoger rendement dan benzinemotoren vanwege de hogere compressieverhouding en de karakteristieken van de verbrandingscyclus.
Stacks Image 130
Benzinemotoren in auto's hebben een mechanisch rendement van circa 25% aan de wielen.
Stacks Image 139
Scheepsmotoren kunnen vanwege een beter gecontroleerde verbranding een hoger rendement bereiken. En bereiken een rendement van 49% aan de schroefas. Goe geregeld bij schepen zijn:


Temperatuur
Turbo management
Toerental
De straalmotoren hebben een rendement van ongeveer 45 procent en genereren per kilogram brandstof dus 43 x 0,45 = 19,4 megajoule voortstuwend vermogen

Straling in electrische auto's

Elektrische auto's hebben batterijen. Deze ontladen tijdens de rit en moeten worden opgeladen. De vraag rijst nu in welke mate de passagiers in auto's en bussen blootgesteld worden aan ongewenste straling.
Elektrische auto's produceren in het algemeen geen ongewenste straling die schadelijk is voor passagiers. De elektromagnetische straling die wordt gegenereerd door de elektrische systemen van een auto, inclusief de batterij en de elektrische motor, is meestal op een niveau dat als veilig wordt beschouwd voor menselijk gebruik. Moderne elektrische auto's moeten voldoen aan strikte veiligheidsnormen en worden uitgebreid getest om ervoor te zorgen dat ze geen schadelijke straling afgeven.
Elektromagnetische straling kan afkomstig zijn van verschillende bronnen, zoals radiofrequentie-interferentie van elektronische apparaten in de auto of externe bronnen zoals mobiele telefoonmasten. Echter, zelfs in deze gevallen zijn de niveaus van straling doorgaans laag en vormen ze geen significant risico voor de gezondheid van passagiers.
Het is altijd een goed idee om de veiligheidsvoorschriften van een specifiek automodel te raadplegen en om op de hoogte te blijven van eventuele updates in de wetenschap en technologie met betrekking tot dit onderwerp.
Stacks Image 149

Elektrisch rijden:
De blootstellingslimiet voor electromagnetische straling bedraagt 100 microtesla. Als absoluut veilig wordt gesteld 0,4 MicroTesla: Bron RIVM

Kosten per km electrisch versus benzine en diesel

In tabel is uitgegaan van WA Casco bij Promovendum verzekering, banden 60.000 km, wegenbelasting na 2026 voor elektrische voertuigen (€ 600 per jaar), geen kosten voor bekeuringen. Voorts van 10.000 km per jaar. De belastingdienst staat een belastingvrije vergoeding toe van € 0,23 in 2024.
EnergiebronEnergie inhoud kWh/ eenheidprijs brand-stof /eenhkm/ eenhNieuw prijsJaar kostenVar/kmAll-in/km
Elektriciteit pomp1 € 0,40 5,0 € 50.000 € 7.145 € 0,11 € 0,71
Elektriciteit thuis1 € 0,11 5,0 € 50.000 € 6.565 € 0,05 € 0,66
Benzine9 € 2,10 17,0 € 30.000 € 5.627 € 0,18 € 0,56
Diesel10 € 1,80 21,0 € 32.000 € 6.142 € 0,15 € 0,61
Stacks Image 153