HE cube

Innovatieve ideeën duurzaamheid

renewable-energy-innovations
Wetenschap, uitvinders en industrie zoeken naar oplossingen voor duurzame energie. De getoonden oplossingen zijn daar waar mogelijk ook beoordeeld op economische parameters. Voor de productie op de LCOE (levelized cost of electricity) en voor opslag op de LCOS (levelized cost of storage)

LCOS is de levelized cost of strorage.

Dit kengetal wordt heklaas niet eenduig in de literatuur gehanteerd. En daarom is het lastig om objectief te vergelijken. We vinden in diverse studies afwijkende uitkomsten.


Zwaartekracht


Zwaartekracht kan worden ingezet om elektrische energie op te slaan. Uitgefaseerde boorputten, mijnschachten, diepe kloven en dergelijke kunnen gebruikt worden. De potentiële energie die kan worden opgeslagen luidt: M x g x h [Joule]. M = massa in kg, g de gravitas 9,81 m/s2, h de valhoogte in m. 1 kWh = 3.600.000 Joule.

Het bedrijf Heindl Energy GmbH heeft het concept bedacht van een gigantische cilinder gevuld met rotsen. De cilinder kan met waterdruk omhoog geduwd worden en omgekeerd kan daaruit weer elektrische energie gewonnen worden.

Feitelijk zou dit ook met een watertoren kunnen, zonder bewegende delen. Echter rots heeft een soortelijk gewicht van 2300 kg per m3 tegenover water 1000 kg per m3. Met een watertoren daalt de druk naarmate de toren leegloopt. Bij het Heindl concept is het volle gewicht van de cilinder constant. Met een watertoren zou de constructie daarom circa 5 keer groter moeten worden. De round trip efficiency per cyclus is 80% van het Heindl systeem.

Heindl claimt een LCOS van 10 €cent per kWh bij een opslagsysteem van 10 GWH. Li-ion systemen kosten bijna 20 €cent per kWh, die dalend is.


GravityStorage_SeitenansichtTag_08

GravitricityBenutten van mijnschachten, kloven, oude boorgaten. Deze organisatie stelt dat de LCOE 14 Dollarcent per kWh gaat kosten.


Gravitricity - fast, long-life energy storage from Neil Davidson on Vimeo.