HE cube

Onze dienstverlening

Humsterland Energie biedt vrijblijvend
een oriëntatie gesprekTechniek


 • een helder overzicht van de huidige energieprestatie van gebouwen en processen
 • inzicht in bouwkundige en installatietechnische verbeter maatregelen
 • inzicht in toepassing van eigen energieopwekking uit wind, zon, bodem en water
 • gedetailleerde opbrengstvoorspellingen van wind, zon en waterkracht door integratie van berekeningen met databases van KNMI, EU, Rijkswaterstaat
 • Inzicht in de inzet van warmtepompen;
 • inzicht in de inzet van warmtekrachtkoppeling;
 • inzicht in kosten/baten van de inzet van waterstof.

EMS


 • Aankoop en inrichten van EMS (een Energie managementsysteem)
 • Humsterland Energie heeft contacten met bedrijven die EMS systemen hebben ontwikkeld en met succes toegepast
 • Als u zonnepanelen bezit kunt u geld verdienen met een EMS
 • Als u capaciteit over hebt (meer vermogen kunt opnemen en afgeven dan u nodig hebt) kunt u geld verdienen met EMS

Economie


 • inzicht in inkoop van energie en optimale aansluiting op het net;
 • inzicht in de kosten, baten en terugverdientijden van onderzochte maatregelen;
 • inzicht in de CO2-reductie door het uitvoeren van besparingsmaatregelen;
 • inzicht in mogelijke subsidies
 • wij kunnen ook subsidies zoals SDE voor u aanvragen
 • inzicht in financieringsmogelijkheden en contact leggen met financiers en fondsen

Rapportage


 • een goede basis voor investeringsbeslissingen
 • een goede basis vooroverleg met de gemeente in het kader van de Wet milieubeheer;
 • een goede basis voor aanbesteding bij aannemers en installateurs
 • een goede basis voor overleg met de bank voor financiering.