HE cube

De Technologische Ontwikkeling van CV-verwarmingssystemen: Efficiëntie, Duurzaamheid en Innovatie

CV-verwarmingssystemen, ook wel bekend als centrale verwarmingssystemen, vormen de ruggengraat van binnenruimtecomfort in veel huizen en commerciële gebouwen over de hele wereld. De technische vooruitgang in CV-verwarmingssystemen betreft efficiëntieverbeteringen, duurzaamheid en innovatieve ontwerpen die de energieprestaties optimaliseren en de ecologische voetafdruk verminderen.

1. Traditionele CV-systemen:
Traditionele CV-systemen zijn gebaseerd op het principe van warm water dat door leidingen circuleert om warmte aan radiatoren of vloerverwarmingssystemen af te geven. Deze systemen worden vaak aangedreven door gasgestookte ketels die water verwarmen en via een pomp door het verwarmingssysteem laten circuleren. Hoewel effectief, zijn traditionele systemen vatbaar voor energieverspilling en kunnen ze inefficiënt zijn bij het handhaven van een consistente binnentemperatuur.

2. Efficiëntieverbeteringen:
Moderne CV-systemen hebben aanzienlijke efficiëntieverbeteringen ondergaan door innovaties zoals condenserende ketels en modulerende branders. Condenserende ketels hergebruiken warmte uit de verbrandingsgassen, waardoor het rendement van het systeem wordt verhoogd. Modulerende branders passen zich aan de vraag naar warmte aan, wat resulteert in een nauwkeurigere temperatuurregeling en lagere energiekosten. Om de rookgassen goed af te kunnen koelen zijn lage verwarmingssystemen, zoals vloerverwarming, belangrijk
Stacks Image 90

Opmerkingen bij de grafiek

54oC is het dauwpunt. Daaronder beginnen de rookgassen te condenseren. Tot dit punt os get stookrendement 86,5%. Onder het dauwpunt neemt het stookrendement snel toe. Met vloerverwaming systemen zijn wel rendementen te behalen van ruim 95%.
Moderne CV installaties zuigen de koude inlaat lucht aan en verwarmen deze voor met de rookgassen.
Hierdoor neemt het rendement ook toe.

Met name bij het inregelen van de CV moet ernaar gestreefd worden temperatuur vanaf de CV laag te houden. Dat beïnvloedt het rendement.


3. Duurzaamheid en Milieuvriendelijkheid:
Duurzaamheid staat centraal in de evolutie van CV-verwarmingssystemen, met een grotere nadruk op milieuvriendelijke brandstoffen en energiebronnen. Biomassa, warmtepompen en zonne-energie worden steeds vaker gebruikt als alternatieven voor fossiele brandstoffen, waardoor de CO2-uitstoot wordt verminderd en de afhankelijkheid van niet-hernieuwbare energiebronnen wordt verminderd.

Wij van Humsterland energie zijn geen voorstander van
Biomassa dat op hout is gebaseerd. Vaak wordt hout gekapt en tot pallets verwerkt.

4. Integratie van Slimme Technologie:
Slimme technologieën transformeren CV-verwarmingssystemen door middel van geavanceerde regelingen, op afstand bedienbare thermostaten en intelligente energie beheersystemen. Deze systemen optimaliseren het energieverbruik door middel van geautomatiseerde planning, adaptieve temperatuurregeling en de mogelijkheid om te integreren met smart grids voor vraagrespons.

5. Toekomstige Trends en Innovaties:
Toekomstige ontwikkelingen in CV-verwarmingssystemen zullen zich richten op verdere verbeteringen in energie-efficiëntie, de integratie van hernieuwbare energiebronnen op grotere schaal en de ontwikkeling van geavanceerde warmteopslagtechnologieën. Bovendien zal de opkomst van kunstmatige intelligentie en data-analyse nieuwe mogelijkheden bieden voor voorspellend onderhoud en optimalisatie van systeemprestaties.

Warmtenetten
  • Koortsachtig wordt beleid ontwikkeld om huizen CO-2 vrij te verwarmen. Zo komen er warmtenetten, waarbij restwarmte uit de industrie via geïsoleerde pijpleidingen ingezet wordt voor huisverwarming. Hierbij moet opgemerkt worden dat deze restwarmte grotendeels ontstaat bij fossiele verbranding en eindig zal zijn als ook voor de industrie andere systemen worden toegepast.
  • Daarnaast worden er ook systemen aangelegd om grondwarmte op te pompen door op flinke diepte (500 - 1.500 m) aardwarmte. De kost prijs van een kWh warmte in huis met een gasketel bij een gasprijs van € 1,00 kost12,5 cent per kWh. De warmte uit grondwarmte is een politieke prijs en kost nu 8,6 cent per kWh voor een periode van 15 jaar. De vastrecht kosten bedragen € 515 per jaar terwijl deze voor aardgasleveranie € 90 per jaar bedraagt. Huishoudens met een verbruik van 1.200 m3 zijn dan € 1.412 wij aan verwarming, moet gas was dat € 1.200
Warmtepompen
Volledig vervangen van de CV ketel kan alleen als het verwarmingssysteem het huis kan verwarmen met lage temperaturen. In alle andere gevallen moet er een hybride warmtepomp worden geïnstalleerd. Het vermogen dat een ketel moet hebben om een huis te verwarmen in hartje winter bedraagt circa 20 kW. Bij een hybride systeem zal als regel 25% van het vermogen door de warmtepomp moeten worden geleverd. Een warmtepomp van 5 kW kost geïnstalleerd circa € 3.300. Waarmee de terugverdientijd in dit voorbeeld 9,6 jaar bedraagt, bij een seizoen-COP van 3,6
Full electric kost € 13.200, waarvan de terugverdientijd dan ruim 9,4 jaar bedraagt bij een seizoen-COP van 3,7.

Er zijn vele variabelen die de rentabiliteit van een warmtepomp bepalen. Voor de eigen situatie zal een maatwerkadvies nodig zijn. De overheid geeft 45% subsidie op de aanschaf van een warmtepomp.

HYBRIDE warmtepomp  
Gasprijs € 1,17 per m3
Stroomprijs € 0,34 per kWh
Subsidie op warmtepomp45% 
   
Vermogen CV20kW
Rendement CV90% 
CV op gas1200m3 per jaar
Warmtebehoefte9504kWh/jaar
Hybride warmtepomp5kW
Volllasturen1500per jaar
Seizoen-COP3,7 
Uitgespaard gas8333kWh
Verbruik stroom2252kWh
Besparing gas € 1.107  
Kosten stroom € 765 
Netto besparing € 342  
Kosten warmtepomp € 1.200 per kW
Installatie warmtepomp € 3.300  
   
Payout9,6jaar
Full Electric warmtepomp  
Gasprijs € 1,17 per m3
Stroomprijs € 0,34 per kWh
Subsidie op warmtepomp45% 
   
Vermogen CV0kW
Rendement CV90% 
CV op gas1200m3 per jaar
Warmtebehoefte9504kWh/jaar
Warmtepomp20kWh/jaar
Volllasturen1200per jaar
Seizoen-COP3,5 
Uitgespaard gas26667kWh
Verbruik stroom7619kWh
Besparing gas € 1.404  
Kosten stroom € 2.590 
Netto besparing € 1.404  
Kosten warmtepomp € 1.200 per kW
Installatie warmtepomp € 13.200  
   
Payout9,4jaar

Bij een terugverdientijd van 10 jaar bedraagt het rentepercentage op de het kapitaal 10,4 %. Je moet wel bedenken dat je je geld kwijt bent dat gebeurt niet op de bank.
Als de gasprijzen verder stijgen en de stroomprijzen dalen, dan zal de rentabiliteit op warmtepompen toenemen.

Het watertzijdg inregelen van CV systemen

Waterzijdig inregelen van een CV-installatie is een proces waarbij de waterstromen in de radiatoren van een verwarmingssysteem worden aangepast om ervoor te zorgen dat elke radiator de juiste hoeveelheid warmte ontvangt. Dit optimaliseert de efficiëntie van het systeem en zorgt voor een gelijkmatige verwarming in het hele gebouw. Hier is een algemeen overzicht van het proces:
  1. Voorbereiding: Verzamel alle benodigde gereedschappen, zoals een inbussleutel, schroevendraaier, en een thermometer.
  2. Identificatie: Identificeer alle radiatoren in het systeem en noteer hun locaties.
  3. Afsluiters controleren: Controleer of elke radiator een afsluiter heeft. Deze kunnen handmatig of thermostatisch zijn.
  4. Beginnen met inregelen: Start met het inregelen van de radiatoren die het verst van de ketel zijn verwijderd en werk vervolgens naar de dichtstbijzijnde.
  5. Afsluiters aanpassen: Draai de afsluiters op elke radiator gedeeltelijk dicht en meet de temperatuur van de radiator. Pas de afsluiter aan totdat de temperatuur overeenkomt met de gewenste waarde (meestal tussen 60-70°C).
  6. Balanceren: Herhaal dit proces voor elke radiator in het systeem, waarbij je de afsluiters geleidelijk aanpast om ervoor te zorgen dat alle radiatoren gelijkmatig worden verwarmd.
  7. Controle: Controleer na het inregelen of de temperatuur in elke ruimte comfortabel is en of de ketel efficiënt werkt.

Het waterzijdig inregelen kan de energie-efficiëntie van het verwarmingssysteem verbeteren, waardoor energie wordt bespaard en de verwarmingskosten worden verlaagd. Het is een proces dat het beste kan worden uitgevoerd door een professionele installateur, maar met de juiste kennis en gereedschappen kan het ook door ervaren doe-het-zelvers worden gedaan.

Het doel van waterzijdig inregelen is het verminderen van het verschil in temperatuur. Dit geldt voor de temperatuur van het water van de aanvoerleiding naar de radiator en weer terug naar de cv-ketel. In de ideale situatie is de verhouding tussen retourleiding- en aanvoerleidingtemperatuur 0,8. Bijvoorbeeld 60°C aanvoer en 48°C retour (48/60 = 0,8).


Stacks Image 116
Begin door de thermostaat hoger te zetten.

Met een infraroodmeter (prijs € 12 - € 20) kun je meten hoe warm het aanvoer water is naar de radiatoren en ook hoe warm de afvoerleiding is.
Je moet proberen voor alle radiatoren die waarde gelijk te krijgen bij het inregelen. Alle radiatoren staan dan maximaal open.
Stacks Image 125
In de voetklep zit als regel een inbusmoer. Met deze kun je de waterstroom afstellen tot dat het gewenste temperatuur verschil
tussen aan en afvoer ontstaat.
Radiatoren die alleen maar een enkel knop hebben en geen voetklep, kun je ook inregelen totdat het gewenst temperatuur verschil tussen aan en afvoer is ontstaan.Nadeel is dat je de knop dan niet moet verstellen in het dagelijks gebruik.
Conclusie:
CV-verwarmingssystemen hebben aanzienlijke vooruitgang geboekt op het gebied van efficiëntie, duurzaamheid en innovatie, waardoor ze een cruciale rol blijven spelen in het creëren van comfortabele en energiezuinige binnenomgevingen. Met voortdurende technologische ontwikkelingen en een groeiende focus op duurzaamheid, zullen toekomstige CV-systemen blijven evolueren om te voldoen aan de steeds veranderende behoeften van de samenleving en het milieu.