HE cube

Noorwegen wil Europa’s ‘groene opslag batterij’ worden

De Scandinavische natie wil het overschot van groene stroom uit zon en wind van buurlanden opslaan in waterkracht systemen, zodat de fossiele centrales niet ingeschakeld hoeven worden als de zon niet schijn of als de wind niet waait.
Bij Bergen in Noorwegen heeft de fjorden-strook de potentie om 1 miljard mensen van stroom te voorzien. Europa telt 831 miljoen mensen. Dan zijn we klaar met vergroenen. Maar dan moeten de Noren wel bereid zijn in een flink aantal fjorden stuwen te bouwen.

Water bevat 832 x meer massa dan lucht. Een turbine met een diameter van 8 mtr in water met een stroomsnelheid van 7,5 m/s heeft een vermogen van 5 MW;- Voor lucht met een windsnelheid 7,5 m/s van hebben we een windmolen met een diameter van 230 m nodig voor hetzelfde vermogen.

Stacks Image 56

Watersnelheid turbines in dammen: V = (2 x g x h)0,5
V = watersnelheid (m/s)
g = gravitas 9,81 (m/s2)
h = het waterpeil verschil voor en achter de dam (9m)
reeds bij een peil verschil van 3 m wordt de watersnelheid groter dan 7,5 m/s


Hoogspanningskabel Nordlink van Duitsland naar Noorwegen . 1.400 mW vermogen kan daarmee worden getransporteerd.

Een wereldprimeur uitgevoerd door Tennet. Nordlink wordt in 2020 in gebruik genomen.

Afstemming van vraag en aanbod van elektriciteit wordt steeds complexer met zon en wind. Er is grote behoefte aan opslagcapaciteit. Met Nordlink kan groene stroom uit Nederland en Duitsland opgeslagen worden in waterbekkens in Noorwegen.


Stacks Image 45

NorNed-kabel

De NorNed-kabel is een 580 km lange gelijkstroom-hoogspanningskabel over de bodem van de Noordzee tussen Noorwegen en Nederland. (6 mei 2008 in gebruik genomen)


De kabel heeft een capaciteit van 700 MW (dat is ongeveer een grote elektriciteitscentrale). De kabel wordt gebruikt om overdag met waterkracht opgewekte en dus schone elektriciteit uit Noorwegen te importeren. 's Nachts kan dan Nederlandse nachtstroom worden gebruikt om Noorwegen te voorzien zodat het water in de bassins van de Noorse waterkrachtcentrales gespaard kan worden voor de piekvraag.
Eventueel kan zelfs nachtstroom gebruikt worden om water omhoog in het spaarbekken te pompen, om er dan overdag, als er grote behoefte is aan stroom, weer elektriciteit mee op te wekken. Op die manier worden de stuwmeren gebruikt om energie op te slaan, die ook weer makkelijk terug te winnen is.

In Nederland hebben we geen bergen, wel wat rivieren. De bijdrage van waterkracht in Nederland bedraagt 1 promille aan de landelijke stroomvoorziening.

Maar er komt een veelbelovende nieuwe technologie: Powerdammen in zee met een potentie van 50% van de landelijke stroomvoorziening.