HE cube


Dynamische getijdenenergie is een soort technologie voor het opwekken van getijdenenergie die gebruikmaakt van de kracht van oceaangetijden met behulp van grootschalige onderwaterturbines.

Het basisprincipe van dynamische getijdenenergie is dat de turbines in staat zijn om de kinetische energie van oceaanstromingen te benutten uit eb en vloed met de getijden. Terwijl het tij in en uit beweegt, draaien de turbines in beide richtingen en wekken ze elektriciteit op via een aangesloten generatoren. De turbines zijn ontworpen om zeer efficiënt te zijn en in beide richtingen te kunnen werken, wat betekent dat ze zowel bij opkomend als bij afgaand tij elektriciteit kunnen opwekken.

Een van de belangrijkste voordelen van dynamische getijdenenergie ten opzichte van andere vormen van hernieuwbare energie is dat het zeer voorspelbaar en betrouwbaar is, aangezien oceaangetijden grotendeels worden aangedreven door de zwaartekracht van de maan en de zon, die zeer voorspelbaar zijn. Omdat de turbines niet aan de zeebodem zijn bevestigd, verstoren ze bovendien de natuurlijke stroom van getijdenstromen niet en hebben ze niet dezelfde negatieve milieueffecten als traditionele getijde-ergiesystemen.

Dynamische getijdenenergie is echter nog steeds een relatief nieuwe technologie en er zijn enkele technische uitdagingen die moeten worden overwonnen, zoals de behoefte aan sterke en duurzame ondersteunende structuren en de potentiële effecten van de turbines op het leven in zee. Desalniettemin zijn veel experts van mening dat dynamische getijdenenergie de potentie heeft om de komende jaren een belangrijke bron van hernieuwbare energie te worden.

Lees meer op de website van DTP-Netherlands

Stacks Image 72


Het getijde dat wordt tegengehouden resulteert voor en achter de dam in een groot hoogteverschil en daardoor onstaan grote stroomsnelheden door de turbines.
Optimale constructies en bouw in de Noordzee leveren dammen op die meer dan 60 tWh per jaar per dam leveren aan stroom, zonder productiegaten, zoals zon en wind. En volledig CO2-vrij..
Het prijspunt per kWh kan becijferd worden op 6 tot 8 cent per kWh.

In vergelijking met het ruimtebeslag van windmolenparken, nemen dammen met dezelfde jaarproductie slechts 3% van het zee oppervlak in.

De turbines zijn vis-vriendelijk ontworpen

Het berekenen van de opbrengst van dammen in zee kent een aantal parameters.
Stacks Image 84