HE cube

Onze missie

Werken aan een schone wereld.

Stacks Image 234

Walther Walraven
Secretaris
Fotograaf
Innovation manager

Stacks Image 238

Jan de Vies
Voorzitter a.i.
Kwartiermaker
Project manager

Stacks Image 242

Menno Groeneveld
Voormalig voorzitter
Nu: Ambassadeur
Networker / Peacemaker

Stacks Image 246

Ron Weening
Voormalig Penningmeester
Fiscalist /Ondernemer
.

We kunnen een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt.
Albert Einstein

Onze historie

Geboren uit idealisme

In de tweede helft van de 90-er jaren ontstond het idee om een stichting in het leven te roepen met als doel de boodschap van duurzaamheid onder de aandacht te brengen bij Burgers en Bedrijven in het Middag Humsterland. De Stichting Middag Humsterland Duurzaam werd geboren. Het eerste bestuur werd gevormd door een hoogleraar van de RUG, een transitie manager van de Gasunie, een ecoloog, en een vertegenwoordiger uit de olie industrie. De stichting sloot zich aan bij de milieubewegingen in de regio en smeedde banden met diverse experts uit bedrijven, de universiteit en hoge scholen. Diverse lezingen werden gehouden en een groot project werd opgezet om asbest daken op boerenschuren te vervagen door zonnepanelen. De tijd was echter nog niet rijp voor dit project. De panelen waren nog kostbaar. Subsidies waren ontoereikend en banken waren huiverig om te financieren.

Middag-Humsterland


Van idealisme naar betaald advieswerk

In 2008 werd de koers verlegd. In plaats van breed duurzaam werd de focus gelegd op het besparen van energie en het duurzaam opwekken van energie. De stichting kreeg de werknaam Humsterland Energie en ging zich concentreren op het realiseren van projecten voor burgers en bedrijven. De stichting werd op deze wijze een adviesbureau.

Groot netwerk

De nieuwe koers bracht met zich mee dat in praktische zin advies werd gegeven over alle aspecten van energie opwekking en besparing. Waarbij ook ondersteuning bij financiering en subsidieverlening werd gegeven. Het netwerk dat inmiddels was gebouwd bleek van grote waarde. Zowel in de politiek, het bedrijfsleven en bij onderwijsinstellingen, waaronder Entrance, konden projecten inhoudelijk getoetst worden.

Peer-review

Voor de klanten van de stichting is het uiteraard van belang dat de kwaliteit van de adviezen in alle opzichten geborgd zijn op kwaliteit. Daarom wordt er als regel het principe van peer-review toegepast. Dat wil zeggen dat een materie deskundige de aangedragen analyses en oplossingen mede beoordeelt.
Bedrijven en organisaties als Antea, Svasek, Libau, instellingen als Entrance, Stichting Ruimte Onderzoek Nederland, diverse faculteiten aan de RUG, Energy Valley, constructeurs, aannemers en gespecialiseerde installatiebedrijven worden daar waar nodig geraadpleegd.