HE cube

Overzicht van uitgevoerde opdrachten en projecten

 • Electrolyzer alkaline

  Stichting Waddduurzaam

  Projectomschrijving:

  Businesspplan waterstof productie en tankstation

  • fundamentele analyse keuze electrolyser 1,5 of 5 MW
  • alle componenten obv offerteuitvraag
  • markanalyse vraag en aanbod waterstof
  • optimale distributie aan schepen en wegvervoer
  • restwarmtebenutting & productie medicinale zuurstof
  • Vergunningen en subsidies realiseren
  • Exploatie en stappenplan voor realisatie
  • Powerpoint presentatie juli 2021

  Vestigingsplaats: Lauwersoog - Foto Resato Holthaussen

  Waterstof, Waterstofproductie
  0
 • Teslon

  Telson B.V.

  Projectomschrijving:

  Quick Scan Energiebesparing

  • analyse stroom- en gasverbruik
  • efficiency koelprocessen
  • toepassing zonnepanelen
  • restwarmtebenutting

  Vestigingsplaats: Lauwersoog

  Visverwerking, Vishandel
  0
 • Schierzicht

  Restaurette Schierzicht

  Projectomschrijving:

  Quick Scan Energiebesparing

  • analyse stroomverbruik
  • efficiency koelprocessen
  • toepassing zonnepanelen
  • restwarmtebenutting

  Vestigingsplaats: Lauwersoog

  Restaurant
 • Werelderfgoedcentrum - ruim 22 m hoog - logement voor ruim 50 zeehonden - hotel evenemeneten centrum

  Werelderfgoedcentrum

  Projectomschrijving:

  Quick Scan energiebalans

  • energiebalans
  • warmtepompsystemen
  • fossielvrije energiebronnen
  • restwarmtebenutting

  Vestigingsplaats: Lauwersoog

  Eventbuilding, Programma Rijke Waddenzee
 • Werelderfgoedcentrum - ruim 22 m hoog - logement voor ruim 50 zeehonden - hotel evenemeneten centrum

  HYDROBAG B.V. -state of the art warmteopslag

  Projectomschrijving:

  Quick Scan warmte-opslag

  • energiebalans jaarrond obv uurgegevens KNMI en vraag
  • heatpipes
  • fossielvrije energiebronnen
  • restwarmtebenutting
  Hydrobag b.v. en Fase overgangen in opslag

  Vestigingsplaats: Emmercompascuum

  Eventbuilding, Programma Rijke Waddenzee
 • Hommes

  Hommes VOF

  Projectomschrijving:

  Haalbaarheid solar

  • analyse stroomverbuik
  • zonnepanelen
  • complexregeling
  • netaansluiting rationalisatie

  Vestigingsplaats: Lauwerzijl

  Aardappelteler
 • Zeedijk lauwersoog

  Noorderzijlvest

  Projectomschrijving:

  Energie rond en op zeedijk

  Vestigingsplaats: Lauwersoog

  Waterschap, Programma Rijke Waddenzee
 • Holthausen

  Holthausen

  Projectomschrijving:

  Waterstofproductie

  • zonneweide 10hectare
  • 20 mW stroomaansluitingen
  • waterstof en zuurstof productie
  • vergunning & grondverwerving

  Vestigingsplaats: Hoogezand

  Waterstofproductie
 • Lauwersmeergebied studie naar verduurzaming alle vormen van energiegebruik

  Ministerie van EZ.

  Projectomschrijving:

  Opties fossielvrij Lauwersmeergebied

  • nulmeting Lauwersmeer
  • fossielvrije scheepvaart
  • fossilevrij industrie & toerisme
  • fossielvrij vervoer & wonen

  Vestigingsplaats: Den Haag

  Programma Rijke Waddenzee
 • Pottebakkersrijge bevingschade

  Centrum Veilig Wonen

  Projectomschrijving:

  Contra-expert bevingschade

  • nulmeting termisch profiel
  • brononderzoek
  • 3 d temperatuur gradient
  • vaststellen schadeoorzaken

  Vestigingsplaats: Groningen

  ANALYSE SCHEURVORMING DOOR THERMISCHE BELASTING

  Temperatuurspanningen ontstaan in lichamen waar de vrije uitzetting of inkrimping bij een temperatuur wijziging belemmerd wordt. Deze spanningen kunnen zeer groot worden en zijn dikwijls de oorzaak van overbelasting en breuk.

  Beschouwen we de uitzetting van de onderliggende constructie in de schouw, dan kan gesteld worden dat de onderlaag een hogere temperatuur heeft dan de stuc laag tijdens het stoken. De onderliggende constructie zal meer uitzetten dan de stuc laag. In de stuc laag ontstaan rek-spanningen.

  De vraag is hoeveel mm per meter de stuc laag elastisch kan uitzetten;- dus zonder blijvende vervorming of scheuren.

  Wij hebben door middel van metingen achterhaald welke temperaturen er in het stucwerkoppervlak door warmteoverdracht en in de achterliggende constructie en ruimte ontstaan bij het ontsteken van de kachel en deze te stoken met volledig geopende luchttoevoer.

  Hiertoe zijn gaten van 3 mm geboord in de schouw ter plaatse van de scheuren.

  De uitkomst van deze metingen hebben we vergeleken met de fourieranlyse van de temperaturen die optreden na een half uur stoken in de relevante delen van de constructie. Deze kwamen vrijwel oveereen met de meetwaarden.

  (*) Rookgassen zijn circa 60 graden warmer dan de buitenzijde van de kachelpijp. (**) Vanwege de afwezigheid van de bewoner gedurende enkele dagen, zijn de temperaturen in de muur een stukje lager dan bij stationaire bewoning het geval zou zijn.

  CONCLUSIE

  Op grond van de optredende gemeten temperatuurverschillen a.g.v opwarming tussen stucwerk en achterliggende constructie zijn de trekspanningen door uitzetting verwaarloosbaar klein (minder dan 1 graad), waardoor geconcludeerd mag worden dat deze door de elasticiteit van het metselwerk opgevangen kunnen worden.
  De uitzettingscoëfficiënten van metselwerk en stucwerk bedragen 7 x 10-6 m/moC en de uitzetting verschillen bedragen bij 1 graad 1/115 mm voor de breedte van de schouw (115 cm). Degelijk metselwerk kan a.g.v. een temperatuurverschil van 20 graden trekspanningen in zijn elasticiteit over die lengte opvangen.

  Stacks Image 51

  VERANTWOORDING

  De warmteoverdracht per tijdseenheid is met de Fourieranlalyse berekend.

  De hoeveelheid thermische energie ΔQ, die ovegedragen wordt door een oppervlak A per tijdseenheid Δt, wordt gedefinieerd als de warmteflux.

  ΔQ/Δt = -k.A.ΔT/Δx

  ΔT is de temperatuur verandering over de afstand Δx in de richting van de geleiding.

  k is de warmtegeledingscoëfficient van de onderscheiden materialen.

  Close
  Aarbevingschade
 • Samen rekenen aan energiebesparing op de boerderij

  Van Panhuis VOF

  Projectomschrijving:

  Haalbaarheid solar & wind

  • analyse stroomverbuik
  • zonnepanelen
  • windmolens
  • deelname postcoderoos

  Vestigingsplaats: Lauwerzijl

  Melkveehouder
 • Jasper Giesen & partner

  VOF Giesen van den Berg

  Projectomschrijving:

  Haalbaarheid solar & wind

  • analyse stroomverbuik
  • zonnepanelen
  • windmolens
  • deelname postcoderoos

  Vestigingsplaats: Ezinge

  `

  Melkveehouder
 • Uitzicht op kerk vanuit bedrijf IJpema

  MTS IJpema

  Projectomschrijving:

  Haalbaarheid PV

  • analyse stroom- en gasverbuik
  • zonnepanelen
  • verzwaring stroomaansluiting
  • deelname postcoderoos

  Vestigingsplaats: Ezinge

  `

  Melkveehouder
 • Sterkenburg vishandel

  Sterkenburg vishandel

  Projectomschrijving:

  Quick Scan Energiebesparing

  • analyse stroomverbruik
  • efficiency koelprocessen
  • toepassing zonnepanelen
  • restwarmtebenutting

  Vestigingsplaats: Lauwersoog

  Restaurant, Vishandel
 • Visser Vis

  Visser Vis

  Projectomschrijving:

  Quick Scan Energiebesparing

  • analyse stroomverbruik
  • efficiency koelprocessen
  • toepassing zonnepanelen
  • restwarmtebenutting

  Vestigingsplaats: Lauwersoog

  Restaurant, Vishandel
 • Restaurant 't Ailand

  Restaurant 't Ailand

  Projectomschrijving:

  Quick Scan Energiebesparing

  • analyse stroomverbruik
  • efficiency koelprocessen
  • toepassing zonnepanelen
  • restwarmtebenutting

  Vestigingsplaats: Lauwersoog

  Restaurant, Vishandel
 • Centrale inkoop vereniging Lauwersoog

  CIV

  Projectomschrijving:

  Quick Scan Energiebesparing

  • analyse stroomverbruik
  • complexregeling
  • toepassing zonnepanelen
  • cenrale inkoop energie

  Vestigingsplaats: Lauwersoog

  Inkoopvereniging, Scheepsreparatie
 • Lou Spijkerman BV

  Spijkerman Zeevis

  Projectomschrijving:

  Quick Scan Energiebesparing

  • analyse stroomverbruik
  • efficiency koelprocessen
  • toepassing zonnepanelen
  • restwarmtebenutting

  Vestigingsplaats: Lauwersoog

  Visverwerking, Vishandel
 • Visafslag Lauwersoog

  Visafslag Lauwersoog

  Projectomschrijving:

  Quick Scan Energiebesparing

  • toepassing Ledverlichting
  • efficiency koelprocessen
  • toepassing zonnepanelen
  • restwarmtebenutting
  • Rapportage april 2018

  Vestigingsplaats: Lauwersoog

  Visafslag, Vishandel
 • Keizer New Generation Shipyards Reparatie en nieuwe ontwikkelingen

  NG Shipyard

  Projectomschrijving:

  Quick Scan Energiebesparing

  • analyse stroomverbruik
  • peakshaving
  • toepassing zonnepanelen
  • waterstof in schepen

  Vestigingsplaats: Lauwersoog

  Scheepsreparatie
 • Gemeentehuis de Marne in Leens. De Marne is verantwoordelijk voor de randvoorwaarden voor duurzaam ondernemen in de haven van Lauwersoog

  Gemeente de Marne

  Projectomschrijving:

  Quick Scan Energiebesparing

  • restwarmte haven ringleiding
  • efficiency koelprocessen
  • centrale energieinkoop
  • verduuzaming haven

  Vestigingsplaats: Leens

  Programma Rijke Waddenzee, Verduurzaming haven
 • Exploitatiemaatschappij Haven Lauwersoog

  EHL B.V.

  Projectomschrijving:

  Facilitator restwarmtebenutting

  • restwarme haven ringleiding
  • efficiency koelprocessen
  • centrale energieinkoop
  • verduuzaming haven

  Vestigingsplaats: De Lauwersoog

  Programma Rijke Waddenzee, Verduurzaming haven
 • Jelle Bos Camping & Recreatie Ondernemer

  Bos Marine Services

  Projectomschrijving:

  Quick Scan Energiebesparing

  • analyse stroomverbruik
  • efficiency koelprocessen
  • centrale energieinkoop
  • solar toepassingen

  Vestigingsplaats: De Lauwersoog

  Camping, Marine services,
 • Zon4Ons in oprichting

  Zon4Ons

  Projectomschrijving:

  Opzet postcoderoos

  • businessplan
  • subsidie en leden verwerving
  • inkoop panelen
  • contracten met boeren

  Vestigingsplaats: Oldehove - Niehove

  `

  Postcoderoos coöperatie
 • Onderzoek naar mogelijkheden getijdencentrale in CLeverngsluizen

  Ministerie L&V

  Projectomschrijving:

  Energie uit getijdestromen

  • energie uit Cleveringsluizen
  • energie uit Vierhuizergat
  • energie uit zeegaten
  • energie uit geulen

  Vestigingsplaats: Den Haag

  Getijdencentrale, Programma Rijke Waddenzee
 • Lauwersmeer Plezier BV- fam Bolt

  Lauwersmeer Plezier BV

  Projectomschrijving:

  Quick Scan Energiebesparing

  • analyse stroomverbruik
  • toepaasing windmolen
  • toepassing zonnepanelen
  • salderen versus SDE+

  Vestigingsplaats: Lauwersoog

  Chaletverhuur & Camperplaatsen
 • De zaaier geref vrijgeaakt

  Geref. gem. De Zaaier

  Projectomschrijving:

  Quick Scan Zonnestroom

  • analyse stroomverbruik
  • dakbenutting solar
  • deelname postcoderoos
  • salderingsregeling

  Vestigingsplaats: Oldehove

  Kerkelijke gemeente
 • Projectteam zwembad Electra

  Zwembad Electra

  Projectomschrijving:

  Initilële Quick Scan Solar

  • analyse stroomverbruik
  • analyse gasverbruik
  • toepassing zonnepanelen
  • toepassing zonnecollectoren

  Vestigingsplaats: Oldehove

  Zwembad
 • Powerfield ontwikkelt grote zonneweides: Veendam 15,5 mW

  Powerfield

  Projectomschrijving:

  Ontwikkeling solarprojecten

  • dakgebonden PV haven Lauwersoog
  • zonnepanelen op zeedijk
  • grondgebonden PV
  • collectieve inkoop zonnepanelen

  Vestigingsplaats: Dokkum

  `

  Zonneparkontwikkelaar
 • Dorpshuis Ezinge

  Dorpshuis Ezinge

  Projectomschrijving:

  Van het gas af

  • Nulmeting huidig energie gebruik
  • In overleg met architect toekomstig ruimtegebruik en enregieoptimalisatie
  • Isolatie/ vloerverwarming/ sensorverwarming/…
  • Warmtepomp met boilers/ zonnepanelen

  Vestigingsplaats: Ezinge

  `

  Energiebesparing, warmtepompen
 • Zooneweide Lauwersoog 3 MW

  Ecologische zonneweide

  Projectomschrijving:

  Voorbereiden waterstofproductie d.m.v. zonnestroom voor haven Lauwersoog

  • Deelname bevolking
  • Ontwerpprijsvraag ism Hanze Hogeschool ruimtegebruik en eneregieoptimalisatie
  • Opdrachtgever Stichting Wadduurzaam
  • Verzorging financiering bij banken en fondsen
  • Verzorging beheer na in gebruikname

  Zonneparkontwikkelaar