HE cube


Energie die je niet gebruikt hoef je niet te kopen.
Isolatie levert geld op.

Inleiding
Isolatie speelt een cruciale rol in het verbeteren van de energie-efficiëntie en het comfort van woonhuizen. Door de juiste isolatiematerialen en -technieken toe te passen, kunnen huizen worden beschermd tegen warmteverlies in de winter en warmtewinst in de zomer, waardoor de behoefte aan verwarming en koeling wordt verminderd. Dit artikel bespreekt de verschillende isolatiemogelijkheden, hun technische aspecten en de effecten ervan op energieverbruik, comfort en milieu.

  1. Isolatiematerialen en -technieken
1.1. Thermische isolatie:
Thermische isolatie vermindert warmteoverdracht door geleiding, convectie en straling. Materialen zoals glasvezel, minerale wol, cellulose, en geëxtrudeerd polystyreen (XPS) worden vaak gebruikt vanwege hun hoge isolatiewaarde en veelzijdigheid. Technieken zoals spouwmuurisolatie, dakisolatie, en vloerisolatie zijn gangbaar om thermische isolatie te verbeteren.
1.2. Luchtdichting:
Naast thermische isolatie is het afdichten van luchtlekken essentieel om ongecontroleerd warmteverlies en tocht te voorkomen. Luchtdichtingsmaterialen zoals afdichtingsbanden, kitten en luchtdichte membranen worden toegepast bij ramen, deuren, leidingen, en andere openingen om de luchtdichtheid van een woning te verbeteren.
1.3. Geluidsisolatie:
Geluidsisolatie is belangrijk voor het verminderen van geluidsoverdracht tussen ruimtes in een huis. Materialen zoals minerale wol, cellulose, en speciale geluidsisolerende panelen worden gebruikt om geluidsoverlast te verminderen. Dubbele beglazing en massieve wandconstructies kunnen ook helpen om geluidsoverdracht te verminderen.

  1. Effecten van isolatie
2.1. Energie-efficiëntie:
Goede isolatie resulteert in lagere energiekosten door het verminderen van de behoefte aan verwarming en koeling. Woningen met goede isolatie hebben een lagere warmtevraag in de winter en een verminderde koellast in de zomer, wat resulteert in een lager energieverbruik en lagere energierekeningen.
2.2. Comfort:
Isolatie verbetert het thermische comfort in een huis door temperatuurschommelingen te verminderen en tocht te voorkomen. Goed geïsoleerde huizen blijven warmer in de winter en koeler in de zomer, wat resulteert in een comfortabeler binnenklimaat voor bewoners.
2.3. Gezondheid:
Isolatie kan ook bijdragen aan een gezonder binnenmilieu door vochtproblemen te verminderen en de luchtkwaliteit te verbeteren. Adequate ventilatie is echter essentieel om vochtophoping en schimmelvorming te voorkomen in goed geïsoleerde huizen.
2.4. Milieueffecten:
Het verminderen van energieverbruik door isolatie draagt bij aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en de ecologische voetafdruk van een woning. Daarnaast kunnen sommige isolatiematerialen gerecycled zijn of afkomstig zijn van hernieuwbare bronnen, wat de milieu-impact verder vermindert.

  1. Conclusie
Isolatie speelt een cruciale rol in het verbeteren van de energie-efficiëntie, het comfort en de gezondheid van woonhuizen. Door het toepassen van de juiste isolatiematerialen en -technieken kunnen huizen worden beschermd tegen warmteverlies, geluidsoverlast en vochtproblemen. Bovendien draagt isolatie bij aan het verminderen van de energiekosten en de milieu-impact van woningen. Het investeren in isolatie is daarom een verstandige keuze voor zowel huiseigenaren als de samenleving als geheel.

Bovendien zijn er zeer aantrekkelijke subsidies beschikbaar voor isolatiematrelegen.

Het RVO heeft een rekentool uitgegeven waarmee je kunt berekenen hoeveel subsidie je kunt aanvragen.

Doe je twee maatregelen, dan krijg je vaak meer subsidie. Bijvoorbeeld de combinatie van voerisolatie met warmtepomp.
Stacks Image 103

Spouwmuurisolatie. Rd-waarde 4 -10 m²K/W

Stacks Image 105

PUR isolatie. 100 mm. Rd-waarde 3,8 m²K/W

Stacks Image 123

De lambdwaarde voor diverse hoiutsoorten

Stacks Image 119

Dit zijn factoren die een rol spelen bij warmtetransport. (Oppervlakteweerstanden)

Een handig tool om inzicht te krijgen in de U-waarde van kozijnen, gevels en deuren.

http://www.warmteweerstand.nl/Rc-waarde_daken2.aspx

Stacks Image 133
Verbruik (Q) 30 kWh
Tijd (h) 24 uur
Oppervlakte (A) 280 m2
Temp. verschil (delta T) 13 graden K

R = (A * h * ΔT) / Q 
dus: R = 280 * 24 * 13 / (30 * 1000) = 2,9 m2K/W
Stacks Image 138

Impregneren van wateropnemende muren en daken

De aanduiding λd houdt in: λ declared (afhankelijk van het type materiaal). De aanduiding λcalc of λreken of λr houdt in: λ calculated (afhankelijk van de constructie), ook wel rekenwaarde genoemd (de rekenwaarde is ca. 20% - 30% hoger dan de declared waarde, dit geldt vooral voor materialen die nat kunnen worden en daardoor minder goed isoleren).

Zie ook website van Joost de Vree
https://www.joostdevree.nl/shtmls/warmtegeleidingscoefficient.shtml