HE cube

Wind en zon laten samenwerken

zon en wind
Nederland zet fors in op wind- en zon. In 2030 moet 70% van onze elektriciteit komen van windfarms en zonneweides. En moeten kolencentrales gesloten zijn. Verschillende partijen melden dat wind en zon complementair zijn. Wij hebben uitgezocht in welke mate dat het geval is.

In welke mate worden de productiegaten uitgevlakt door zon en wind te combineren?Het KNMI heeft voor tientallen weerstations uur gegevens (8760 per jaar) beschikbaar over de mate van zonne-instraling en over de hoeveelheid wind die waait. Humsterland Energie heeft voor het Noord-Nederland uitgezocht in welke mate zon en wind complementair zijn.

Opslag is in de transitie een geweldig dure component en die moet worden voorkomen. Daarom zou beleidsmatig gestuurd moeten worden op het minimaliseren van de accucapaciteit. Wij komen dan tot de conclusie dat een optimale verhouding tussen zon en wind ligt op 20% zon en 80% wind. Dit houdt in dat bij de provinciale goedkeuring er een stop moet komen op zon indien er nog onvoldoende wind is geïnstalleerd.

Ter illustratie: 1 KW aangesloten zon levert maximaal 1000 kWh op jaarbasis op. Als deze stroom in zijn geheel als basislast moet worden uitgevlakt, dan hebben we een accucapaciteit nodig van 31,8% van 1000 kWh = 318 kWh. Accu’s (Li-ion) kosten per kWh € 100. Een batterij voor een zonneveld zou dan € 31.800 per KW geïnstalleerd vermogen gaan kosten. En voor 1 hectare met 1000 KW zou de batterij 31,8 miljoen gaan kosten.


Uiteraard zal de verhouding van zon en wind op grote schaal bekeken moeten worden. De komst van wind op zee is dermate massaal dat het aandeel zon daarin klein zal blijven.

In de tabel hieronder is uitgegaan van windmolens op land met een ashoopte van 50 m. Bij grotere molens verandert die verhouding.


Schermafbeelding 2020-03-25 om 14.24.36