Subsidie SDE en Postcoderoos

photo-1604594849809-dfedbc827105
Overheden in Europa hanteren allerlei instrumenten om duurzame energie te stimuleren en fossiel gebruik af te remmen. Hieronder tref je daarover detail informatie.

Publicatie van het planbureau van de leefomgeving (PBL) 31 mei 2021Het PBL adviseert het ministerie van EZK jaarlijks, Regelgeving wordt aangepast aan de veronderstelde ontwikkelingen in de markt.
Het PBL gaat daarbij wel op de stoel van de ondernemer zitten, door ingeschatte exploitatie uitgangspunten te hanteren;- de financiële regelingen, met als doel om de onrendabele top te financieren, worden afgestemd op de veronderstelde best practice in de markt. Vaak wordt daarbij wel erg scherp aan de wind gezeild, met het risico dat de ontwikkeling van duurzame projecten onrendabel worden.
Jaarlijks is er een oproep aan marktpartijen om op de voorstellen te reageren. Deze worden soms overgenomen.

Het uitgangspunt voor de SDE++- regeling is ook in 2021 nog behoudendheid, door te stellen dat het basisbedrag zo ingesteld moet worden dat slechts de meest kosteneffectieve projecten kunnen meedoen. Dit is onwenselijk aangezien er weinig investeringsmomenten zijn om de 2030 doelen nog te kunnen halen.

Partijen die het PBL raadpleegt zijn TNO, CE Delft, DVN GL, Witteveen en Bos


Photovoltaïsche (PV) ontwikkeling in DuitslandHet gerenommeerde Fraunhofer instituut heeft een uitgebreide analyse gemaakt over de status quo van PV. Hierbij zijn alle denkbare aspecten uitgewerkt.