HE cube

Biobrandstof in Zweden

Zweden leunt fors op biobrandstof (32%). In een studie van de Linnaeus universiteit wordt de stand van zaken vastgesteld en aangegeven welke ontwikkelingen gepland zijn.

Deze studie is gemaakt ruim voor de verhitte biobranstof discussie in Nederland. Gegevens over het oogsten en verzamelen van biomassa, inclusief het produceren van pellets worden transparant gemeld.


Schermafbeelding 2020-09-04 om 20.13.48
Aandeel bio-brandstoffen van de 370 tWh die jaarlijks in Zweden wordt verbruikt

Schermafbeelding 2020-09-04 om 20.15.47

Principe van de energiestromen in een Biogas turbine systeem.