Munt slaan uit wind

Organisatie met een Geweten

Jan de Vries kwartiermaker van Humsterland Energie.

Humsterland energie

Laatst bijgewerkt: 8 oktober 2013

Een organisatie met missie

Vanuit een visie om serieus inhoud te geven  aan het opbouwen van een duurzame samenleving werd in 1995  Stichting Middag Humsterland Duurzaam opgericht.
Het werkgebied van de Stichting is groot Westerkwartier waar ook het Middag Humsterland in ligt, dat inmiddels Europees erfgoed is geworden. Het groot Westerkwartier met een achterland van omringende dorpen en steden ligt boven de A7 van Lauwersoog tot de Stad Groningen en omvat ruim 60.000 energie-aansluit-nummers (EAN's)  van huizen, boerderijen en bedrijven.

Door jaren lobbywerk met informele leiders, politieke kopstukken en dorpsraden is draagvlak gevonden voor het initiëren van de volgende  activiteiten vanuit een zakelijke opzet:

  • Het creëren van financiële ondersteuning aan vereningen
  • Het ontwikkelen van installaties voor duurzame energie opwekking.
  • Het bevorderen van kennis voor duurzaam energiegebruik
  • Het leveren van gas en stroom aan bewoners en bedrijven

Om  activiteiten zakelijk te kunnen verankeren heeft de Stichting aanvankelijk besloten een eigen energiemaatschappij op te zetten. Dat bleek bij nader inzien niet haalbaar. Daar was teveel kapitaal voor nodig en heel veel inspanning om uiteidelijk niet echt sterk te kunnen concureren met de grote energie bedrijven.

In plaast daarvan werd gezocht naar een grote Nederlandse partner. Eneco bleek geintersseerd vanuit haar visie om lokaal duurzaamheid te bevorderen en centraal grote processen als inkoop en adminstratie uiterst effecient en professioneel uit te voeren. Op die wijze wil de Stichting het mogelijk maken om vanuit lokale inzichten en de juiste locaties mensen te mobiliseren voor de ontwikkeling van duurzaame installaties en tegelijk te kunnen profiterten van de centrale know-how van de moeder organisatie. Door samenwerking met Eneco verwachten we een win-win situatie te bereiken.

Gewetensvol opereren

Voor elke consument die via Humstreland Energie (HE) deelneemt aan het collectief en zodoende stroom en gas betrekt bij Eneco krijgt  HE  een vergoeding. Vijftig procent van deze basisvergoeding stelt HE ter beshikking aan een goed doel of een vereniging van de keuze van de consument. Van het overige deel wordt 2/3 gereserveerd voor investeringen in duurzame installties  en 1/3 voor de operationele kosten.

Wij willen graag verdere verbreding van het besuur. Een we zoeken mensen  die hun sporen hebben verdiend en natuurlijk duurzaamheid in woord en daad uitdragen. Voelt u zich aangesproken neem dan svp contact met ons op.

Leiding van Humsterland Energie

Jan de Vries is kwartiermaker voor de nieuwe activiteiten ondersteund door de andere leden van het bestuur.  Jan heeft in zijn loopbaan  veel ervaring opgedaan in de praktijk met het opzetten van energie-installaties;- zowel in Nederland als in het Buitenland. Jan is geen onbekende in Oldehove. Hij is 56 jaar en in deze streek geboren en getogen.