Moeder natuur: kompas duurzaamheid

Kosten van stroom

Als we de kosten van elektriciteit willen berekenen dan komen we terecht in een woud van subsidies, accijnzen, Energiebelastingen, CO2 heffingen, BTW en zo meer. Wij, van Humsterland Energie, berekenen de kosten voor stroom voor de BV Nederland, ontdaan van alle fiscale maatregelen. Dan krijgen we een helder beeld.

In Nederland verbruiken we 120 miljard kWh stroom (Bron CBS). En daarnaast aan gas, aardolie en andere brandstoffen 480 kWh. Totaal is de energievraag in ons land dus 600 miljard kWh.

Onderstaand staatje geeft een overzicht van de stroomkosten. Kolenstroom was een 2 jaar geleden 50% goedkoper, omdat de kolenprijs toen lager was dan € 30 per ton. Inmiddels is kolenstroom dus duurder dan stroom gemaakt met gascentrales.

Windmolens en zonneweides leveren geen betrouwbare stroom. Om deze betrouwbaar te maken moet in tijden van overproductie deze stroom worden opgeslagen. Dat kan met accu’s en met waterstof. Deze opslag verhoogt de prijs van stroom. In onderstaande tabel hebben we 50% van de overproductie opgeslagen in accu’s om die later weer te kunnen gebruiken als deze zonneweides en de molens geen stroom leveren.

In de tabel zijn de kosten van Tennet niet verwerkt inzake de kosten van onbalans als gevolg van wind- en zonne-energie.

Als we de totale vraag van 120 miljard aan elektriciteit willen vervangen door groene stroom, dan kost dat de BV Nederland 5 cent per kWh extra. Zijnde € 30 miljard per jaar. Ofwel per inwoner: € 30 miljard/ 18 miljoen= € 1.666.
Willen we het totale verbruik vergroenen dan zijn we kwijt; 5 x zoveel = € 8.333 per inwoner per jaar.

Dit zijn bedragen zonder accijns, energiebelastingen en BTW. De Overheid ontvangt voor de staatshuishouding momenteel ongeveer € 15 miljard aan energie gerelateerde consumptie. Zie daarvoor de rijksbegroting 2019

Biogas hebben we niet opgenomen als alternatief. Dit omdat de kosten per kWh zonder subsidies 13 cent zijn en dus kostentechnisch geen alternatief zijn. We zullen daarom afscheid moeten nemen van Biogas. En wij bij voorkeur de feedstock als houtsnippers, mest e.d. moeten gebruiken voor groenbemesting. Biogasinstallaties in Europa worden allemaal gestaakt zodra de overheidsubsidies stoppen.Schermafbeelding 2019-02-28 om 20.50.34

OPEX = Operational expenses ; CAPEX = Capital expenses.