Moeder natuur: kompas duurzaamheid

Belasting op CO2 uitstoot is een administratieve draak

Belasting op CO2 uitstoot is een administratieve draak.

Wij creëren daarmee bureaucratie die geen waarde toevoegt. Bovendien is het een maatregel die vervuiling goedkeurt. Je mag kennelijk wel vervuilen als je maar betaalt.

Grote vervuilers, oerwoud vernietigers en zee-vervuilers en overbevissers begaan misdaden tegen de menselijkheid en misdaden tegen alles wat leeft. In de gevangenis ermee.

h500q50_ST_WK_tricolor_plasticvrij