Moeder natuur: kompas duurzaamheid

Een hoopvol bericht over overbevolking

Hans Rosling, begon zijn carrière als arts in Mozambique. Daarna studeerde hij statistiek. Gegeven het feit dat wereldwijd er nu iets minder dan 2 kinderen per echtpaar worden geboren betekent dat, dat de groei gestabiliseerd zal worden op circa 10 miljard mensen. Nog bizar veel maar mogelijk manageble.