Moeder natuur wijst de weg

Een hoopvol bericht over overbevolking

Hans Rosling, begon zijn carrière als arts in Mozambique. Daarna studeerde hij statistiek. Gegeven het feit dat wereldwijd er nu iets minder dan 2 kinderen per echtpaar worden geboren betekent dat, dat de groei gestabiliseerd zal worden op circa 10 miljard mensen. Nog bizar veel maar mogelijk manageble.