Nieuws over duurzaamheidsinnovatie Blog
     
Bookmark of deel deze pagina
500px
App.net
Amazon
Android
AngelList
Apple
Baidu 百度
Behance
BitBucket
Bitcoin
Blogger
Delicious
DeviantArt
Digg
Dribbble
Dropbox
Ello
Facebook
Flickr
Foursquare
GitHub
Goodreads
Google
Google+
GoogleWallet
Gratipay
Instagram
JSFiddle
Last.FM
LinkedIn
LiveJournal
Medium
MySpace
Одноклассники
PayPal
Pinterest
Pocket
Reddit
Renren 人人网
Skype
Slack
Slideshare
Snapchat
SoundCloud
Spotify
Steam
StumbleUpon
Tencent Weibo
TripAdvisor
Tumblr
Twitch
Twitter
ВКонтакте
Vine
Vimeo
WeChat
Weibo 微博
WhatsApp
Windows
Wordpress
XING
Yahoo!
Yelp
YouTube
Contact Me
Email This Page
RSS Feed

In Australië worden forse subsidies gegeven op duurzaam investeren

From July 1, 2015, the Sustainable City Incentives Scheme will offer:

  • Up to $5,000 for installing solar power systems
  • Up to $5,000 for installing battery energy storage
  • Up to $500 per electric vehicle charging station
  • Up to $5,000 for apartment building energy efficiency upgrades
  • Up to $1,000 for changing out quartz halogen downlights to LED downlights
  • Up to $1,000 for solar hot water systems
  • Up to $500 for rain water tanks

444 megawatt piek aan zonne panelen geïnstalleerd medio 2017

Volgens RVO zijn er medio 2017 voor 444 megawatt piek aan zonnepanelen geïnstalleerd via de SDE+ regeling . 1 megawatt piek levert ruim 900.000 kWh aan stroom per jaar in ons land. Gaan we uit van een gemiddelde netto subsidie van 8 cent per kWh dan kost dat de staat jaarlijks 444 x € 0,08 x 900.000 = afgerond € 32 miljoen per jaar. Gedurende een periode van 15 jaar bijna een half miljard.

https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i138...

Stadbussen op stroom een goed alternatief

Stadsbussen rijden nu voornamelijk op diesel. Kosten excl. BTW € 0,90 tot € 1.00 per ltr. In een liter dieselolie zit 10 kWh aan energie. Dus 1 kWh kost 9 cent. Het tank tot wiel rendement van het systeem bedraagt circa 30%. Daarmee kost een kWh effectief 9/30% = 30 cent.

Stroom koopt een busbedrijf in als grootverbruiker (> 50.000 kWh/jaar) en betaalt (Energie Belating € 0,01303 + ODE € 0,0033) * 100 = 1,34 cent belasting + 3,6 cent inkoop = 4,9 cent /kWh. Het rendement van tank tot wiel bedraagt voor het stroom-accu-electromotorsysteem 80%. Daarmee kost een kWh effectief 4,9/80% = 6,17 cent. Een stadsbus rijdt ongeveer 300.000 km per jaar en gebruikt daarvoor 100.000 kWh: Kosten met diesel € 30.000 en kosten met stroom € 6.700, excl. btw.

We gaan alle 5.000 bussen in het land op stroom laten rijden dat bespaart de gezamenlijke OV bedrijven 5.000 x (30.000 - 6.700) = € 116.500.000. Ook is de gelijktijdheid van de stroomvraag en zonne-stroom redelijk in balans.Bus wordt opgeladen via pantograaf


Bereken je CO-2 uitstoot

De Climate Neutral Groupe heeft een rekentool ontwikkeld voor bedrijven waarmee voor de meeste activiteiten de CO-2 uitstoot berekend kan worden.

Bereken je CO-2 uitstoot

Risicospreiding met zonneweides in veeteelt bedrijven

Boeren kunnen meer verdienen en risico spreiden met zonneweides

Het maandblad de boerderij publiceerde de resultaten per hectare van individuele boeren. Er moet flink gewerkt worden voor een behoorlijke boterham door onze boeren. 2016 was over het algemeen een matige oogst. LTO en andere standsorganisaties pleiten ervoor dat boerenland beschikbaar blijft voor de productie van voedsel. In andere landen bevordert de overheid juist wel zonnepanelen op landbouwgronden. In bijvoorbeeld Taiwan stimuleert de overheid boeren om 10% van hun land te beleggen met zonnepanelen. Dat is goed voor het milieu en geeft de boeren een instrument voor risicospreiding.


Animo voor overname melkveebedrijven daalt

CBS onderzoeker Cor Pierik constateert dat het aantal melkveebedrijven van 1980 tot 2016 is gedaald van 49.300 tot 18.000. De bedrijven die overblijven zijn groter geworden. Van 38 koeien per bedrijf naar gemiddeld 97, met totaal 1,6 miljoen koeien in 2016. Daarbij nam de productie van melk per koe gemiddeld toe van 5.000 kilo naar 8.200 kilo per jaar. Een bedrijf met 100 koeien heeft een omzet 100 x € 35 x 8200/100 = € 287.000. Winst voor belasting voor de het segment gezonde bedrijven bedraagt € 60.000 op een bedrijf van gemiddeld 40 hectare; - opbrengst per ha € 1.500. Werkt een melkveehouder samen met Humsterland Energie dan is de opbrengst netto voor een zonneweide per hectare € 4.000 tot € 5.000.

Bekijk rekenmodel investeringen in melkveebedrijven

(dit was in 2011 na het vrijgeven van het melkquotum; bedrijven zijn toen heftig gaan investeren)


Nog maar 60 procent van de bedrijven met eigenaars ouder dan 55 jaar hebben een bedrijfsopvolger. De kinderen hebben hogere opleidingen dan voorheen en verkiezen een vaste baan boven hard werken met financiele onzekereheden.

Garantieprijzen van Friesland Campina per 100 kg melk


Het ondernemersoverschot per hectare voor diverse boerenbedrijven

In onderstaande tabel is te lezen wat boeren verdienen per hectare (=10.000 m2). Met zonnepanelen door Humsterland Energie geëxploiteerd kunnen boeren tussen de € 4000 en € 5000 per hectare verdienen, zonder dat ze er werk van hebben. Bij eigen exploitatie kan dat bedrag 2 tot 3 zo groot zijn. Er moet dan wel geïnvesteerd worden, de stroom moet verkocht worden en het park worden beheerd. Ook zal subsidie aangevraagd moeten worden en natuurlijk een tijdelijke vergunning voor exploitatie. Dat is een heel karwij. Humsterland Energie kan boeren daarmee helpen, door:

  1. het zonnepark te exploiteren en pacht te betalen aan de boer of
  2. de boer te helpen met het gehele traject waarna de boer eigenaar is van de zoneweide

Neem contact op met Humsterland Energie om u te laten voorlichten.


Akkerbouw oogst 2016
Opbrengsten per hectare in Euro
Gewas Omzet Kosten Saldo
Pootaardappelen 12045 5147 6888
Bio aardappelen 9000 2337 6663
Bewaarpeen 13000 7828 5172
Zaaduien 7150 2810 4340
Rode uien 7000 3274 3725
Suikerbieten 3655 1420 3359
Consumptieaardappelen 3915 1807 2107
Engels raaigras 3265 1273 1992
Plantuien 6278 4468 1810
Spruiten 11210 9488 1722
Bruine bonen 2695 1379 1316
Blaauw maanzaad 2227 929 1298
Koolzaad 2033 788 1245
Vlas 3500 2347 1153
Zetmeelaardappelen 2967 1832 1135
Speziebonen 2775 1680 1095
Zomergerst bio 1894 855 1040
Chichorei 3404 2493 911
Wintertarwe 1576 725 841
Hybride wintergerst 1434 856 578
Knolselderij5 5545 5046 399
Zomertarwe 1005 650 355
Bron de boerderij - okt 2016


Kosten voor veevoerproductie per hectare in Euro
Bron de Boerderij - okt 2016
Gewas totale kosten Kilo droge stof per hectare Kosten per 100 kilo droge stof
Snijmais 1.205 10.000 € 12,05
Winterveld bonen 760 4.037 € 18,83
Zomertarwe 800 7.000 € 11,43
Triciale erwten 1.005 5.600 € 17,95
Vezelhennep 1.699 10.800 € 15,73
Grasklaver 1.139 12.500 € 9,11
Gras 1.276 18.500 € 6,90


Zonnepanelen om kosten te drukken

en in sommige gevallen een extra inkomen.


Op steeds meer boerenbedrijven zien we zonnepanelen verschijnen. Dat kan met SDE + subsidie en zonder subsidie. Als we naar een periode van 15 jaar kijken en we delen de investering door de opgewekte stroom dan ligt de kostprijs per kWh op ruim 6 cent per kWh;- die stroom mag gedeeld worden via de poscoderoosregeling met buren die zich verenigen in een coöperatie . Dan wordt er geen energiebelasting geheven.

Voor grote dakoppervlaktes kan anno 2016 scherp worden ingekocht.

Investering opgeleverd excl. BTW is nu te verkrijgen voor € 800 per Kilowatt-piek. Jaarproductie gemiddeld per Kilowatt-piek 875 kWh.

kWh prijs: € 800/(875 x 15jaar) = € 0,061

Met SDE subsidie ontvangt de eigenaar netto per kWh tussen de 8,5 en 5 cent per kWh afhankelijk van het ingediende segment. Dit gedurende 15 jaar. In dat geval mag er niet aan de postcoderegeling worden deelgenomen. Het verkrijgen van de SDE + subsidie is een kwestie van wie het eerst komt, die het eerste maalt. De aanvragen moeten aan eisen alle voldoen.

Veel boeren kregen na de beschikking de financiering niet rond, waardoor de beschikking dreigt te vervallen

Reacties

Toon meer berichten ...

Titel blog artikelen

Thema’s

© 2016 Stichting Middag Humsterland Duurzaam
Webdesign: Walraven webdesign
Mail Humsterlandenergie