Nieuws over duurzaamheidsinnovatie Blog
     
Bookmark of deel deze pagina
500px
App.net
Amazon
Android
AngelList
Apple
Baidu 百度
Behance
BitBucket
Bitcoin
Blogger
Delicious
DeviantArt
Digg
Dribbble
Dropbox
Ello
Facebook
Flickr
Foursquare
GitHub
Goodreads
Google
Google+
GoogleWallet
Gratipay
Instagram
JSFiddle
Last.FM
LinkedIn
LiveJournal
Medium
MySpace
Одноклассники
PayPal
Pinterest
Pocket
Reddit
Renren 人人网
Skype
Slack
Slideshare
Snapchat
SoundCloud
Spotify
Steam
StumbleUpon
Tencent Weibo
TripAdvisor
Tumblr
Twitch
Twitter
ВКонтакте
Vine
Vimeo
WeChat
Weibo 微博
WhatsApp
Windows
Wordpress
XING
Yahoo!
Yelp
YouTube
Contact Me
Email This Page
RSS Feed

Stadbussen op stroom een goed alternatief

Stroom koopt een busbedrijf in als grootverbruiker (> 50.000 kWh/jaar) en betaalt (Energie Belasting € 0,01303 + ODE € 0,0033) * 100 = 1,34 cent belasting + 3,6 cent inkoop = 4,9 cent /kWh. Het rendement van tank tot wiel bedraagt voor het stroom-accu-electromotorsysteem 80%. Daarmee kost een kWh effectief 4,9/80% = 6,17 cent. Een stadsbus rijdt ongeveer 75.000 km per jaar en gebruikt daarvoor 74.000 kWh: Kosten met diesel € 20.250 en kosten met stroom € 4.565, excl. btw.

Gaan we alle 5.000 bussen in het land op stroom laten rijden dat bespaart de gezamenlijke OV bedrijven 5.000 x (20.250 - 4.565) = € 78.325.000. Ook is de gelijktijdigheid van de stroomvraag en zonne-stroom redelijk in balans.

Als waterstof een prijspunt bereikt van € 3,00 per kg dan is de besparing per bus per jaar € 8.680.


Brandstofcellen met waterstof voor opwekken energie in voertuigen in vergelijk met andere brandstoffen

Waterstof heeft de potentie om een belangrijke speler te worden in de mobiliteitsmarkt. De prijzen van waterstof zijn nu nog te hoog. Deze prijzen weerspiegelen start-up kosten. Vergelijken we de distributie prijzen van CNG, LNG en LPG met die van waterstof, dan zou op grond van benchmark de kostprijs van het totale distributiesysteem voor waterstof gelijkwaardig moeten kunnen worden. De productieprijs van waterstof bedraagt dan energiekosten+ plantkosten: € 2,25 per kg. Kosten voor distributie € 0,35 per kg en winstmarge in de keten van 15%, dat levert een prijs op van € 3,00 per kg waterstof excl. btw.

Het proces van omzetting naar mechanische energie via de brandstofcel is in onderstaand diagram te zien. Waterstof bevat 33,6 kWh per kg aan energie en daarvan is beschikbaar aan de wielen 19,10 kWh. Of te wel een TTW rendement van 56,9%. Daarmee kost waterstof voor zakelijk gebruik € 0,1564 per kWh en met btw voor particulieren € 0,1892 per kWh.


Brandstof personen auto's Marktprijs aan de pomp
incl. BTW (aug 2017)

TTW (*)
rendement
TTW
€/kWh

Koelen voor airco (***) Verwarmen in de winter
Waterstof (*) € 3,61 per kg 56,9% 0,1892 dmv decompressie mogelijk dmv warmte uit brandstofcel
Elektriciteit € 0,1799 per kWh 80% 0,2249 kost stroom kost stroom
Benzine (personen auto) € 1,54 per ltr 22,3% 0,7889 kost benzine dmv motorwarmte
Diesel € 1,14 per ltr 25,7% 0,4455 kost dieselolie dmv motorwarmte
CNG (Compressed natural gas op 200 bar) € 1,05 per kg 23,3% 0,4288 dmv decompressie mogelijk dmv motorwarmte
LNG (Liquified natural gas) € 1,02 per kg 21,4% 0,3530 dmv decompressie mogelijk dmv motorwarmte


(*) voor waterstof is dit de toekomstige marktprijs op grond van benchmark met CNG en LNG

(**) het TTW rendement geeft aan hoeveel van de energie uit de tank of de accu terecht komt bij de wielen.

(***) de airco heeft een compressorvermogen nodig van 1,5 tot 2 KW in auto's


Sankey Diagram waterstof omzetting in brandstofcellen voor voertuigen en schepen

Your Diagram TitleWaterstof in brandstofcel → kWh/kg 33.61kWh/kg → Stroom 21.17Stroom → Asenergie 20.12Asenergie → TTW energie 19.10kWh/kg → Warmte 12.44Warmte → Beschikbaar voor verwarming 10.25Warmte → Beschikbaar voor decompressie 2.19Stroom → Omzetverliezen elektromotor 1.05Asenergie → Aandrijving verlies 1.02Waterstof in brandstofcel 33.61Waterstof in brandstofcel: 33.61Stroom 21.17Stroom: 21.17Warmte 12.44Warmte: 12.44Asenergie 20.12Asenergie: 20.12Beschikbaar voor verwarming 10.25Beschikbaar voor verwarming: 10.25TTW energie 19.10TTW energie: 19.10kWh/kg 33.61kWh/kg: 33.61Omzetverliezen elektromotor 1.05Omzetverliezen elektromotor: 1.05Beschikbaar voor decompressie 2.19Beschikbaar voor decompressie: 2.19Aandrijving verlies 1.02Aandrijving verlies: 1.02

Een gezonde en grote landbouwoogst begint bij een gezonde bodem

Hoe voeden we 10 miljard mensen duurzaam?

In de West-Europese Laagvlakte (het gebied van Parijs tot Moskou) is op grond van de natuurlijke erosie, een graan opbrengst mogelijk van circa 1.200 kg per hectare. De monniken hadden dat precies genoteerd in de middeleeuwen. Van de 1.200 kg werd 200 kg bewaard voor zaaien en de rest was voor consumptie. In onze tijd zijn de opbrengsten mogelijk van meer dan 8.000 kg per hectare en we hebben door de nauwkeurige zaaimachines 100 kg zaaigoed per hectare nodig. Dat is mogelijk om dat we de grondstoffen van de natuurlijk erosie aanvullen met kunstmest. De keerzijde is dat deze monoculturen vatbaar zijn voor ziektes en plagen. Die bestrijden we met het gif uit pesticiden. Dat gif doodt een belangrijk deel van het bodemleven van micro-organismen en vergiftigt het water. Waardoor de bodem geen stoffen meer kan aanmaken, waarmee de planten gezond kunnen zijn en zichzelf kunnen beschermen tegen ziektes. Kleigronden houden het gif tientallen jaren vast. Gezonde grond bevat meer dan 100 kg wormen per m2. Deze dieren ploegen de ondergrond los en voegen kalk toe.Kwakzalvers krijgen ruimte zolang de wetenschap nog geen afdoende antwoorden heeft

We begrijpen nu steeds meer van het bodemleven en de relatie met gezonde gewassen. Maar er is nog een lange weg te gaan. Wat dat betreft leven we nog in een tijdperk waar indianenverhalen en mystiek het gedrag van boeren en tuinders kunnen beïnvloeden. Net zoals in de medische wetenschap. We weten veel, maar op de terreinen waar we nog niet het naadje van de kous weten kunnen kwakzalvers oorzaak zijn van de dood, zoals bij Sylvia Millecam. De actrice Sylvia Millecam overleed aan borstkanker. Ze zocht haar heil in zouttherapie, ging naar de gebedsgenezeres Jomanda, wendde zich tot homeopaten en probeerde magneetveld-therapie. Twee jaar lang, maar het mocht niet baten.

Een speciale studierichting voor composttechnologie

Bij elke oogst voeren we de voedingsstoffen weg van het land. Zonder die voedingstoffen geen nieuwe gezonde oogst. Op de keeper beschouwd zouden we die voedingstoffen - vercomposteerd - weer terug kunnen brengen met onze eigen uitwerpselen. We maken inmiddels veel compost, maar lang niet genoeg en ook lang niet van de goede kwaliteit. Elke gewas heeft zijn eigen bodemleven en type grondstoffen nodig. Het vercomposteren moet daarom aangepast worden aan de soorten gewassen (diversificatie). De WUR, Wageningen Universiteit, zou daarvoor een speciale studierichting moeten oprichten. Solide kennis op dit gebied aangevuld met praktijkproeven en bewijzen levert een geheel nieuwe bedrijfstak op, waarmee we het bodemleven op aarde weer gezond kunnen maken en miljarden mensen kunnen voeden. Voordelen:

  • Geen gif meer, dus ook geen vervuild water.
  • Betere bodem, betekent betere waterhuishouding en dus minder overstromingen en mindere droogte.
  • Gezond voedsel, betekent minder ziektes bij mensen, minder kanker, minder kosten aan gezondheidszorg.
  • Een belangrijk exportproduct voor Nederland.
  • Gidsfunctie van Nederland: dat kleine landje met op de 27-ste plaats de meeste mensen (408 per km2), dat voor 40% onder de zeespiegel leeft, woont aan de monding van de grote riolen van West Europa - de Rijn en de Maas en produceert uit dat water lekker gezond drinkwater, is de tweede exporteur van ter wereld van gemodificeerde landbouwproducten, behoort van alle landen tot de top 5 met beste internet voorzieningen, Zwitserland staat met een nettovermogen van € 170.590 per hoofd van de bevolking op de eerste plaats - Nederland staat met € 80.180 op de 9-de plaats.


Bodemleven


Fossiele energie heeft ons het werk uit handen genomen in de landbouw

Per hectare hebben we 200 ltr/ jaar dieselolie nodig voor ploegen, zaaien, gif spuiten en oogsten. Omgerekend is dat 600 kWh per hectare. Een mens die wandelt verbruikt 30 wH (wattuur) en een werkende mens circa 60 wH. Voor een 1 werkdag van 10 uur verbruikt de landarbeider dus 600 wH = 0,6 kWh, als deze continue werkt. We stellen we de efficiency op 50% (dat is hoog; want mensen kletsen, plassen, dagdromen en doen veel niet in een keer goed). De middeleeuwers hadden voor het bewerken van 1 hectare dus ongeveer 600/(0,6 x 50%) = 2000 werkdagen nodig. Zeg maar 6 landarbeiders per hectare. Een herenboer met 100 hectares had dus 600 werkers in dienst. De komst van ploegen met paarden maakte het werk weer een stuk lichter. Dat werk wordt nu in West-Europa gedaan met 2 mensen en machines per 100 hectare.


Ploegen op de Amish manier in 2017

Wageningen Universiteit Research(WUR) krijgt meer oog voor bodemleven

Er wordt nu door de WUR een handboek bodembemesting uitgeven en doorlopen voorzien van nieuwe informatie. In dit handboek wordt een begin gemaakt met het koesteren van het bodemleven als bron van een gezonde bodem en daarmee een gezonde natie.

http://www.handboekbodemenbemesting.nl/nl/handboek...

Organisch stofbeheer

Reacties

Waterkracht / witte steenkool

Waterkracht is een van de oudste energiebronnen en werd honderden jaren geleden al toegepast in de vorm van waterwielen die in de verschillende rivieren werden gebouwd om de energie te leveren voor bijvoorbeeld het malen van graan. Waterkracht was ook een van de eerste bronnen van grootschalige elektrische energie ("witte steenkool") en wordt heden ten dage nog steeds op grote schaal toegepast voor de opwekking van elektriciteit. Waterkracht kent een zeer brede schaal van toepassing, van 100Watt voor micro-waterkracht centrales tot 22,5GW (22.500.000.000 Watt) voor de Drie Kloven Dam in China.


Wereldwijd zijn er 800.000 kleinere en grote waterkrachtcentrales gebouwd.


Hoverdam - USA


Berekenen vermogen waterkracht

Het vermogen in watt wat beschikbaar is, is dan gelijk aan de energie die er per seconde beschikbaar is van het water, want watt is Joule/seconde. Als we dus de potentiële energie van het water berekenen en dit delen door het aantal seconden, dan weten we het beschikbare vermogen.


De potentiële energie is gelijk aan: Epotentieel = M × g × h (Joule)
(potentiële energie = massa × aantrekkingskracht van de aarde × hoogte)
Omdat een liter ongeveer 1kg weegt op aarde kunnen we de massa echter vervangen door de doorstroom van water in Liter/seconde en dan zal de formule energie per seconde opleveren, wat een vermogen is. Door nu de aantrekkingskracht van de aarde eveneens te vereenvoudigen van 9,81m/s² naar 10m/s² levert het de eenvoudige vuistregel op:


Vermogen (in watt) = doorstroom (in liter / seconde) × hoogteverval (in meters) × 10


Voorbeeld, met een turbinerendement van 85%

Onder een brug boven een rivier stroomt 1m diep water tussen twee pijlers door die 7m uit elkaar staan. De gemiddelde snelheid van het water is 3m/s, dus er stroomt ongeveer 3m/s × 7m * 1m = 21m3/s door de rivier. Verderop is een stroomversnelling waar de rivier over een relatief korte afstand 13m vervalt. Een waterkrachtcentrale zou hier dus 21.000L/s × 13m × 10 × 85% = 2.320.500 Watt (2,3MW) kunnen opwekken. Ongeveer net zo veel als een gemiddelde grote windmolen op volle capaciteit.


De Nord-Ned kabel (gelijkstroom)

De kabel heeft een capaciteit van 700 MW (dat is ongeveer een grote elektriciteitscentrale). De kabel wordt gebruikt om overdag goedkope met waterkracht opgewekte en dus schone elektriciteit uit Noorwegen te importeren. 's Nachts kan dan goedkope Nederlandse nachtstroom worden gebruikt om Noorwegen te voorzien zodat het water in de bassins van de Noorse waterkrachtcentrales gespaard kan worden voor de piekvraag. Eventueel kan zelfs de goedkope nachtstroom gebruikt worden om water omhoog in het spaarbekken te pompen, om er dan overdag, als er grote behoefte is aan stroom, weer elektriciteit mee op te wekken. Op die manier worden de stuwmeren gebruikt om energie op te slaan, die ook weer makkelijk terug te winnen is. De stuwmeren zijn op die manier te vergelijken met een heel grote accu of batterij. Het rendement van deze opslag van elektrische energie ligt ook een stuk hoger dan bijvoorbeeld bij het gebruik van batterijen. Vooral als bij een overschot door rechtstreekse levering aan de Noorse consumenten de spaarbekkens van de waterkrachtcentrales omzeild kunnen worden. Waterkracht is veel voorspelbaarder dan windenergie. Ook kunnen dankzij deze kabel de Nederlandse elektriciteitscentrales gelijkmatiger en dus efficiënter draaien.De 580 km lange kabel loopt van de Nederlandse Eemshaven over de zeebodem van de Noordzee naar het Noorse Feda, gemeente Kvinesdal. Hiervan loopt 420 kilometer in ondiep water (tot 50 meter diep), en 160 kilometer in diep water (tot maximaal 409 meter). Over 270 kilometer is de kabel dubbel uitgevoerd, en over 310 kilometer enkel.


Steile kusten met veel regenval: bron van Witte steenkool voor heel Europa.

Rondom de stad Bergen in Noorwegen valt per jaar 6 meter regen per per m2. In Nederland is dat 70 cm/jaar. Dat water stroom terug naar de zee. In potentie valt dat water 150 tot 300 meter naar beneden. Het afwateringsgebied is 2500 km2. Daarmee kan potentieel bijna 1.000 GW elektrisch vermogen worden geleverd bij een gemiddelde valhoogte van 100 meter. Het opgestelde elektrische vermogen in Nederland bedraagt volgens Tennet 18,6 GW. Dus circa 1 GW vermogen per miljoen mensen. Trekken we dat door naar Europa dan kan de Noorse kust gemakkelijk voor 1 miljard mensen stroom leveren. Europa telt 731 miljoen burgers.

Wellicht is het de moeite waard om deze Noorse optie als alternatief voor gesubsidieerde windmolens enz. te bekijken. Temeer omdat deze waterkracht 24 x 7 beschikbaar is en uitstekend regelbaar is. Daarmee kunnen de fossiele centrales definitief kunnen sluiten. Europa wordt dan werkelijk energie neutraal.

Reacties

Met kennisdeling meer, beter en sneller innovatief verduurzamen

De complexiteit van de verduurzamingsvraagstukken maakt het wenselijk om niet individuele partijen te selecteren, maar juist een consortium van partijen met een gezamenlijke aanbieding aan de samenleving. In de opstartfase wordt de een effectieve consortiumvorming gestimuleerd, als partijen worden geselecteerd op basis van een gezamenlijke visie. Samenwerking tussen disciplines wordt daarmee sterk gemotiveerd om tot een succesvolle, financieel verantwoorde aanbieding te komen, waarmee in de samenleving veel beter draagvlak verkregen kan worden.

Partijen binden door gezamenlijke visie

partijen binden door een gezamelijke visie


Toon meer berichten ...

Titel blog artikelen

Thema’s

© 2016 Stichting Middag Humsterland Duurzaam
Webdesign: Walraven webdesign
Mail Humsterlandenergie