Openbare documenten

Rapporrage 2018 EU. Nederland scoort niet goed mbt doelstellingen en feitelijke metingen
Status quo van fijn stof in Nederland.
Uitgangspunten waarin is te vinden waar wij kansen hebben met zonneweides
Basis document Landschapsinrichting en beleid 2017
Uitstekend naslagwerk met rekentool waarin een indicatie wordt verkregen over de economische inpasbaarheid van warmtepompen door bureau de Klein
Kenniscentrum van de PSF
Elke 2 minuten een voetbalveld weg. We verwoesten de biologische schatkamers voor ons zelf maar ook voor de dieren.
Modeindustrie de 2-de vervuiler na de olieindustrie. We kopen elk jaar 80 miljard kledingstukken. Een artikel van Vrij Nederland. Het Sjoppen moet Stoppen
Sluit je aan bij wereldverbeteraars. Alle hulp is welkom.
Postcoderoosregelingen zijn in opkomst. Humsterland Energie kan u helpen bij de oprichting en met het maken van een goede investeringsopstelling en exploiatiebegroting. Daarnaast kunnen wij u helpen bij de werving van leden.
Leden moeten een overeenkomst sluiten met de coöperatie voor het aantal panelen waarvoor zijn deelnemen, waarbij de nominale verwachte opbrensgt per jaar in kWh is vermeld. Op grond van dit document kan de belastingdienst een beschikking afgeven voor vrijstelling voor de energiebelasting. Uw energiebedrijf brengt dan de energiebelasting niet in rekening in de maandelijkse voorschotten.
Waar zoetwater zout zeewater ontmoet kan men energie opwekken met een osmoseproces.
Er is nog veel ontwikkeling nodig om de problemen op te lossen en dit principe economisch interessant te maken.
1. Vaststelling huidig verbruik (gas, stroom, benzine, diesel)
2. Oplossingsrichtingen.
3. Doorrekening opties.
4. Aanbevelingen
Voor Groningen kunnen energiecoöperaties steun krijgen voor de (aanloop)kosen.
Zonnepanelen, koelprocessen, restwarmtebenutting
Energiebelasting en ODE worden geheven per aansluiting (EAN code). Onder bepaalde omstandigheden kan hier worden vanaf geweken. Zoals de spoorwegen, waterschappen en meer.
Zoals we dat van onze Duitse buren gewend zijn;- een goed onderbouwde verhandeling over de juiste wijze van stoken van houtkachels.
Mgelijkheden zonnepanelen, optimalisatie koelprocessen, benutten restwarmte uit koelprcessen voor het Werelderfgoed Cenrum (WEC)
Berekening methodiek van het afvoerdebiet van de R.J. Cleveringsluizen. De rekenmethodiek is gevalideerd met meetgegevens m.b.v. Doppler technologie.
Stand van zaken technologisch en mbt omgevingsimpact in opdracht van de EU (2014)
Op grond van CBS en fabrikantgegevens zijn deze prijzen bepaald om daarme de noorzakelijke bijdrage uit de SDE + vast te stellen.
Capex € 1.200/ kW
Opex Vast 20 - 30 €/kW, Variabel € 0,0124 /kWh