Verbeter de wereld, stapje voor stapje…maar wel snel graag!

Bij alle vormen van energieopwekking draait het altijd om de kosten per kWh. Duurzame energie moet opboksen tegen vaak spotgoedkope fossiele energie. Wereldwijd steken overheden belastinggeld in de ontwikkeling van duurzame alternatieven. Strategisch is het dan van belang om geld te steken in de meest veelbelovende alternatieven.

De oceanen bevatten geweldig veel energie. De combinatie van de draaiende aarde en de aantrekkingskrachten van zon en maan levert aan alle kusten eb en vloed en golfenregie. Uit deze getijdenwerking is energie te winnen. "Getijden stuwen" blijken de meeste potentie te hebben.

Hoeveel energie kunnen we uit water halen?De energie die we uit water kunnen halen is te berekenen met de volgende formule. A is het oppervlak van de turbine in m2.

Schermafbeelding 2018-08-24 om 11.02.06

De watersnelheid is de grootste bepalende factor. Voor een turbine met 5 m diameter is de stroomopbrengst als volgt:

Schermafbeelding 2018-08-24 om 11.02.50

In de Waddenzee pieken de stroomsnelheden net even boven de 1 m/s. Op sommige plaatsen in de Noordzee treffen we stroomsnelheden die pieken op 2,5 m/s tijdens eb en vloed.

Getijden stroming op zee

Bij snelheden van 1 m/s en minder is de winning van energie uit stromend water vrijwel nooit economisch rendabel.
Dit is eenvoudig in te zien: anno 2018 kosten turbines € 1.500 per kW. Dan moeten ze nog ingebouwd worden in een constructie en de stroom moet afgevoerd worden naar het land. De stroomverbinding kost al vlug € 100 per meter.
Voor 1 m/s hebben we uit bovenstaande tabel € 18.000 aan turbinekosten en constructie nodig + 500 meter stroomafvoerkabel = € 50.000; totaal dus € 68.000. Stroom opbrengst met maximale subsidie € 0,10/ kWh dus € 2.318 per jaar. Terugverdientijd is dus € 68.000/€ 2318 = 30 jaar.
Close
Getijdenstromen

Diverse weenschappelijke disciples hebben behoefte aan data van getijdenstromen. Met de software van matlab uit het OSU model is voor elke locatie op de wereld vast te stellen:

  • de priodiciteit van eb en vloed

  • het verloop van de getijdenhoogtes t.o.v de gemddele zeehoogte

  • de stroomsnelheden

  • de richting van de stroom

  • Oregon State University getijdenstromen in beeld

  • Copyrights De software van OSU is vrij te gebruiken voor studiedoeleinden

Stacks Image 9

Data getijdenstroomen in beeld