Verbeter de wereld, stapje voor stapje…maar wel snel graag!

Zonnepanelen
op daken van huizen

Check of jouw leverancier is aan gesloten bij de stichting garantiefonds zonneenergie SGZE

Conclusie


Zonnepanelen zijn inmiddels solide ontwikkeld. De prijs/prestatie verhouding leidt tot terugverdientijden van rond de 7,5 jaar en deze zullen in de komende jaren nog beter worden.
Het openbare net kan nu nog gratis als accu gebruikt worden met de salderingsregeling. Deze regeling gaat op de schop na 2023. Hetgeen inhoudt dat men systemen moet kopen die niet meer dan 50% van het jaarverbruik produceren.
RVO Nederland heeft een uitgebreide analyse gemaakt van panelen

We moeten wereldwijd samenwerken om de aarde te behouden

Stacks Image 337466

Aanschaf van zonnepanelen


In beschouwing wordt genomen:

1. Het economisch rendement
2. Het visueel effect voor uw huis
3. De waardevermeerdering van uw huis
4. Levensduur en verzekering
5. Onderhoud
6. Parallel of serieschakeling

7. Salderen, Slimme meter versus oude analoge meter

8. De toekomst van zonnepanelen

9. De positie ten opzichte van de zon
Wattpiek


De term wattpiek (WP) is het maximum dat een paneel kan leveren onder normcondities (loodrechte instraling op het paneel met 1000 watt.
De prijs van zonnepanelen is de afgelopen 10 jaren met 50% gedaald. Prijs is één factor de andere factor is de prestatie.

Prestatie: Hoeveel stroom haalt het paneel uit de jaarlijkse instraling. Daarvoor is anno 2015 een landelijk cijfer vastgesteld door de overheid ism TNO: De norm waarmee wordt gerekend 875 kWh per Kilowatt Piek. In de praktijk wordt vaak 950 kWh gehaald.

Prijs: Voor een opgeleverde installatie kan de prijs uitgedrukt worden in Euro per WP. Op die manier kun je gemakkelijk aanbiedingen vergelijken.
Goede instanties zijn te koop anno 2016 voor € 1,25 per WP excl. Btw. We kunnen de Btw terugvorderen.

1. Het economisch rendement

We kijken naar de terugverdientijd ook wel de simple payout genoemd (SP). De payout in jaren is de investering gedeeld door de netto besparing. De kosten voor financiering worden niet beschouwd in de SP, omdat deze voor iedereen verschillend zijn. Wel worden de kosten van onderhoud in beschouwing genomen. We gaan er hierbij vanuit dat u de panelen zelf schoonmaakt en dat de omvormer na 13 jaar wordt vervangen

Zonnepanelen maken stroom, die u niet meer hoeft in te kopen. De besparing per kilowatt piek (KWP) is volgens de TNO norm 875 kWh per jaar, maar dat kan in individuele gevallen hoger of lager zijn.

In onderstaande tabel kunt u zien op welke wijze de terugverdientijd wordt gerealiseerd. Het terugverdien moment is het jaar dat de cumulatieve cashflow groter wordt dan nul. In onderstaand voorbeeld is dat na 7 jaar.

De panelen zullen per jaar teruglopen in prestatie. Verzekeringstechnisch houden fabrikanten rekening met 1% in de praktijk blijkt dat 0,5% te zijn.
Stroom prijs   € 0,20 kWh   
Prijs KWP   € 1.250,00     
Stroomprijs stijging  2%jaar   
Prestatie per KWP nieuw   875 kWh/jaar   
Prestatievermindering  1%jaar   
        
JaarPrijs KWPOpbrensgt kWhStroomprijsBesparingOnder- houdNetto cashflowCum cashflow
1 € 1.250 875 € 0,200 € 175   € (1.075) € (1.075)
2  866 € 0,204 € 177   € 177 € (898)
3  858 € 0,208 € 178   € 178 € (720)
4  849 € 0,212 € 180   € 180 € (540)
5  840 € 0,216 € 181   € 181 € (359)
6  831 € 0,220 € 183   € 183 € (176)
7  823 € 0,224 € 184   € 184 € 8
8  814 € 0,228 € 186   € 186 € 194
9  805 € 0,233 € 188   € 188 € 382
10  796 € 0,238 € 190   € 190 € 572
11  788 € 0,243 € 191   € 191 € 763
12  779 € 0,248 € 193   € 193 € 956
13  770 € 0,253 € 195   € 195 € 1.151
14  761 € 0,258 € 196 € 250 € (54) € 1.097
15  753 € 0,263 € 198   € 198 € 1.295
16  744 € 0,268 € 199   € 199 € 1.494
17  735 € 0,273 € 201   € 201 € 1.695
18  726 € 0,278 € 202   € 202 € 1.897
19  718 € 0,284 € 204   € 204 € 2.101
20  709 € 0,290 € 206   € 206 € 2.307
21  700 € 0,296 € 207   € 207 € 2.514
22  691 € 0,302 € 209   € 209 € 2.723
23  683 € 0,308 € 210   € 210 € 2.933
24  674 € 0,314 € 212   € 212 € 3.145
25  665 € 0,320 € 213   € 213 € 3.358
Stacks Image 263821


2. Visueel effect


Sommigen vinden ze mooi anderen vinden ze foeilelijk. Het blijft een kwestie van smaak. Voor monumenten en beschermde dorpsgezichten is goedkeuring van de gemeente vereist. In overige situaties niet.

In Nederland wil met graag zwarte panelen. Echter deze worden warmer, waardoor de electronica slechter presteert en de zwarte panelen onderveer 3 % minder rendement hebben tov de zwarte.


3. Waarde vermeerdering van uw huis


Nieuwe eigenaren krijgen het voordeel van een goedkopere stroomrekening. In bovenstaand voorbeeld is dat een netto voordeel van € 175 per jaar. In hypothecaire leenwaarde is dat waard (annuítair over 15 jaar tegen 3 %) € 2.089 voor een installatie van 1 KWP. Dat zijn 4 panelen van ieder 250 Wattpiek.
Zou u een installatie hebben van 4.000 Wp of-te-wel 4 KWP dan krijgt uw huis een onderhandelbare meerwaarde in de verkoop van 4 x € 2.089 = € 8.356. Zonder hypotheekrenteaftrek. En met die aftrek € 13.927

Wij zouden zeggen dus altijd doen.


4. Levensduur en verzekering


Panelen maken onderdeel uit van de aard en nagelvaste onderdelen van uw huis, Zijn daarom ook als regel mede verzekerd bij brand, en stormschade. U dient wel te melden dat u panelen heeft.

Huidige verouderingsproeven en praktijk voorbeelden laten zien dat goede panelen tenminste 25 jaar mee gaan. Wel moet er rekening mee worden gehouden dat panelen elk jaar minder presteren. De afval is 0,5 to 1% per jaar.

Wilt u grotere zonnesystemen goed en zeer betaalbaar verzekeren, dan is een goed adres: Solarif Nederland, Mr. B.M. Teldersstraat 11, Arnhem 


5. Onderhoud


Panelen zijn glad met een vuil afstotende laag;- maar op den duur raken deze toch vervuild. Stof en ander vuil , zoals vogelpoep en excrementen van bomen worden naar beneden geregend en blijft deels zitten. De onderste panelen verzamelen daardoor het meeste vuil. Jaarlijks moeten de panelen worden gereinigd met lauw water en een zachte spons.

Zonnepanelen-schoonmaken-4


6. Parallel of serieschakeling


Bij een serieschakeling staan alle panelen met elkaar in verbinding zoals kerstlampjes. Gaat er een stuk dan doen alle lampjes het niet. Bij panelen geldt dat als een paneel minder presteert, alle andere in de zelfde mate minder gaan presteren. Dus schoonmaken is een must. Maar ook bij schaduwwerking beïnvloedt het paneel dat in de schaduw staat, de opbrengst van de overige panelen nadelig.

Bij parallelschakeling geldt dat elk paneel apart wordt aangestuurd en stroom levert aan de omvormer.. Ze hebben dus geen last van elkaar. Dergelijke installaties presteren beter, maar zijn circa 5 tot 10% duurder. Voordeel van parallel monitoren is dat je de prestatie van elk individueel paneel kunt bijhouden.

Zonnepanelen.net heeft een overzichtelijke site waar zonnepanelen en omvormers worden getest

Film over principes van parallel of serieschakeling


7. Salderen, Slimme meter versus oude analoge meter

De nieuwe digitale meters houden bij hoeveel stroom wordt teruggeleverd aan het net. Die gegevens worden doorgegeven aan uw energieleverancier.
De stroom die u aan het net levert mag u weer gratis gebruiken tot een maximum van 10.000 kWh op jaar basis daarboven moet u daarover energiebelasting betalen.
Dit noemt men de salderingsregeling. (artikel van de overheid)


Bij de oude analoge meters draait de meter terug als u stroom aan het net levert. In dat geval weet dus niemand dat u stroom terug levert, maar u heeft wel het financieel voordeel, omdat de jaarsom op de meter is gedaald. Momenteel moeten zonnepanelen leveranciers melden als ze een installatie gaan plaatsen.
Het netwerkbedrijf installeert dan een digitale meter.

Indien u stroom levert aan het net, bent u ondernemer voor de BTW. U hebt een keuze om een fiscaal voordeel te behalen :
a. U meldt zich aan bij de Belastingdienst en u vraagt de BTW op uw investering terug. Vanaf dat moment heeft u diverse administratieve verplichtingen.
b. Indien u zelf geen actie onderneemt, zal de belastingdienst dat beschouwen als een stilzwijgend verzoek om ontheffing van uw BTW-verplichtingen.

8. De toekomst van zonnepanelen

Huidige panelen anno 2016 hebben rendementen van 15 tot 19%. Dat wil zeggen dat van de ingestraalde zonne-energie 15 tot 19% wordt omgezet in stroom. Dat percentage geldt als de zon recht op het paneel schijnt.

Op laboratoriumschaal wordt gewerkt aan panelen die veel hoger rendementen hebben. Zoals bij het topinstituut AMOLF.
We mogen verwachten dat over 10 jaar panelen wellicht 40% rendement zullen hebben.

Daarnaast is de prijs van zonnepanelen sterk gedaald en zijn de montagesystemen slimmer ontworpen. Dat maakt dat de prijzen van installaties fors zijn gedaald. Die daling zal nog een stukje kunnen voortzetten.

Historie_prijs_zonnepanelen

In het blad Solar Magazine is te lezen dat de Watt piekprijs nu is gedaald tot 53,9 cent excl. BTW.Zonnepanelen leveren stroom als de zon schijnt. Als u terug levert aan het net en ’s-avonds de stroom weer benut die u heeft teruggeleverd, dan moet die stroom uit een centrale of uit een opslagsysteem komen. Er moeten dus extra kosten worden gemaakt door de netbeheerder en de stroomproducenten om uw opslag te realiseren. Dat salderen is nu nog gratis, omdat de regering zonnestroom wil stimuleren. Maar er komt een tijd dat er een prijs voor de opslag betaald moet worden. Er is een potje waaruit dat nu collectief gefinancierd wordt via de zogenaamde ODE. Opslag duurzame energie. Voor elke kWh betaalt elke gebruiker nu via de energieafrekening. Burgers 0,52 cent per kWh voor het segment 0 tot 10.000 kWh per jaar. Grootverbruikers betalen minder

In uw stroomrekening is er een post opslag duurzame energie. Die is nu 0,5 cent per kWh. Dus alle kleingebruikers betalen voor die opslag. De opslag geldt niet alleen voor zonnepanelen van individuele gebruikers maar vooral voor de grote systemen, zoals windmolens op zee en zonneweides. het matchen van vraag en aanbod op nationale en interactioneel schaal van groene stroom is een enorme opgave. Zolang de opslag niet goedkoop geregeld kan worden blijft de toepassing van groene stroom uit wind en zon beperkt. Match vraag en aanbod CE-Delft9. De positie ten opzichte van de zon

Als de zonnestralen loodrecht op de panelen vallen is de opbrengst het grootst. Bij het op komen en ondergaan van de zon verandert die positie. Voor een vaste opstelling is positie op het zuiden met een hellingshoek van 36 graden het beste.

instraling-zonnepanelen

Vaste opstelling op daken en opbrengst van panelen

Leuk om te weten:

  • Op het water zijn systemen ontwikkeld die meedraaien met de zon en behalen daardoor 20 to 30% meer opbrengst dan vaste opstellingen.

zonnepanelen1

  • In het Midden Oosten is de instraling van de zon 2200 tot 3000 kHw per jaar. Daar brengen panelen 2 tot 3 x meer op dan bij ons. De optimale hellingshoeken zijn in die landen anders dan bij ons.

hellingshoek panelen

Plaatsing op het zuiden en invloed van de hellingshoek